Przetarg 147

Przetarg 147

Zarząd Spółki Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (dalej Spółka) z siedzibą w Poznaniu działając na polecenie Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, 2016, 2017 oraz sporządzanie pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego wraz z raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego”

 

ZAPROSZENIE (plik PDF)

Wzór umowy – załącznik nr 1 (plik PDF)

Informacja o wyborze wykonawcy (plik PDF)

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.