Przetarg 139 KW-P-22/2015

Przetarg 139 KW-P-22/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Dostawa materiałów ekspolatacyjnych do pojazdów spalinowych LINK SA139”  –  KW-P-22/2015

DOKUMENTY DO POBRANIA (PDF):

SIWZ KW-P-22/2015 (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (plik WORD)

Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 2b do SIWZ – Formularz cenowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 2c do SIWZ – Formularz cenowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 2d do SIWZ – Formularz cenowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 2e do SIWZ – Formularz cenowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 3a do SIWZ – Wykaz dostaw (plik WORD)

Załącznik nr 3b do SIWZ – Wykaz dostaw (plik WORD)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie (plik WORD)

Załącznik nr 6 do SIWZ -Kwestionariusz-wniosek-dostawcy-kwalifikowanego-zobowiązanie stron (plik WORD)

 

Zapytania i odpowiedzi (plik PDF)

Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz cenowy – nowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 2b do SIWZ – Formularz cenowy – nowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 3a do SIWZ – Wykaz dostaw – nowy (plik WORD)

Załącznik nr 3b do SIWZ – Wykaz dostaw – nowy (plik WORD)

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (plik PDF)

 

Zapytania i odpowiedzi 2 (plik PDF)

SIWZ KW-P-22-2015 – nowy (plik PDF)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (plik WORD)

Załącznik nr 2 a do SIWZ – zadanie nr 1-Formularz cenowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 2 b do SIWZ – zadanie nr 2-Formularz cenowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 2 c do SIWZ – zadanie nr 3-Formularz cenowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 2 d do SIWZ – zadanie nr 4-Formularz cenowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 2 e do SIWZ – zadanie nr 5-Formularz cenowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 2 f do SIWZ – zadanie nr 6-Formularz cenowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 2 g do SIWZ – zadanie nr 7-Formularz cenowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 2 h do SIWZ – zadanie nr 8-Formularz cenowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 2 i do SIWZ – zadanie nr 9-Formularz cenowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 2 j do SIWZ – zadanie nr 10-Formularz cenowy (plik EXCEL)

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw (plik WORD)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie (plik WORD)

Załącznik nr 6 -Kwestionariusz-wniosek-dostawcy-kwalifikowanego-zobowiązanie stron (plik WORD)

 

Zapytania i odpowiedzi 3 (plik PDF)

Zapytania i odpowiedzi 4 (plik PDF)

Załącznik nr 2 d do SIWZ – nowy – zadanie nr 4-Formularz cenowy (plik EXCEL)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Zadania I, Zadania II, Zadania IV, Zadania V, Zadania VI, Zadania VIII, Zadania IX, Zadania X oraz unieważnieniu postepowania dla Zadania III, Zadania VII (plik PDF)

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.