Przetarg 125 KW-P-42/2014

Przetarg 125 KW-P-42/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego okładzin FRENDO SP-201/320 SI C 112595/24115 (1 kpl. = okładzina lewa i prawa) wraz z dostarczeniem do Punktu Utrzymania Taboru w Zbąszynku, ul. Kolejowa 4   KW-P-42/2014

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie wysłane.pdf – opublikowano 21.01.2015r.

Ogłoszenie opublikowane 2015/S 017-027822. pdf – opublikowano 24.01.2015r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf. – opublikowano 24.01.2015r.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy. word

Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. word

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz głównych dostaw. word

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. word

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej. word

Zapytania i odpowiedzi (Plik PDF)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.