Przetarg 120 KW-P-39/2014

Przetarg 120 KW-P-39/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej modernizację i zakup taboru oraz modernizację i budowę zaplecza technicznego” – KW-P-39/2014

DOKUMENTY DO POBRANIA (PDF):

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 16.12.2014r. (plik PDF) 

Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

SIWZ KW-P-39/2014 (plik PDF)

 

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz wykonanych studiów wykonalności (plik WORD)

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług prawnych (plik WORD)

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz sporządzonych pełno branżowych dokumentacji technicznych (plik WORD)

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz sporządzonych dokumentacji technicznych (plik WORD)

Załącznik nr 11 do SIWZ – Wykaz sporządzonych założeń technicznych i technologicznych oraz studiów wykonalności/dokumentacji przedprojektowej/wytycznych (plik WORD)

Załącznik nr 12 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (plik WORD)

Załącznik nr 13 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o posiadanych uprawnieniach przez osoby uczestniczące w wykonaniu Zamówienia (plik WORD)

Załącznik nr 14 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku występowania przesłanek, o których mowa w § 32 ust. 1 Regulaminu (plik WORD)

Załącznik nr 15 do SIWZ – Formularz ofertowy (plik WORD)

Załącznik nr 16 do SIWZ – Wykaz sporządzonych projektów obejmujących analizę prawną (ekspertyzę prawną lub dokumentację prawną) dotyczącą świadczenia usług publicznych w kolejowym transporcie zbiorowym (plik WORD)

Załącznik nr 17 do SIWZ – Wykaz sporządzonych studiów wykonalności/biznes planów zawierających analizy ekonomiczno – finansowe (plik WORD)

Załącznik nr 18 do SIWZ – Wykaz sporządzonych dokumentacji technicznych dla infrastruktury kolejowej (plik WORD)

Załącznik nr 19 do SIWZ – Wykaz projektów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej dotyczącej zakupu i modernizacji taboru (plik WORD)

Załącznik nr 20 do SIWZ – Wykaz projektów zarządzanych przez Wykonawcę w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert o wartości nie mniejszej niż 5 mln zł (plik WORD)       

 

Informacja o złożeniu zapytań przez Wykonawców (Plik PDF)

Zapytania i odpowiedzi (Plik PDF)

Informacja o publikacji zapytań i odpowiedzi opublikowana w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 12.01.2014r. (plik PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.