Przetarg 103 KW-P-05/2014

Przetarg 103 KW-P-05/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Prowadzenie agencyjnej sprzedaży biletów przy pomocy kasy fiskalnej typu rPOS – KW-P-05/2014

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie wysłane.pdf

Ogłoszenie opublikowane.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – Zadanie I

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – Zadanie II

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – Zadanie III

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – Zadanie IV

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – Zadanie V

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – Zadanie VI

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – Zadanie VII

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – Zadanie VIII

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – Zadanie IX

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – Zadanie X

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – Zadanie XI

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – Zadanie XII

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o osobach

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o dysponowaniu lokalem kasowym

 

Zapytanie i odpowiedź

Modyfikacja SIWZ

Wyniki postępowania dot. Zadania I, Zadania V, Zadania VI, Zadania VII, Zadania IX, Zadania X, Zadania XII.

Wyniki postępowania dot. Zadania II, Zadania III, Zadania IV, Zadania VIII, Zadania XI.

Zawiadomienie – wyniki postępowania dot. Zadania I

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.