Przetarg 05

Przetarg 05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Dostawa oleju napędowego do autobusów szynowych będących w użytkowaniu Zamawiającego”


PLIK DO POBRANIA (PDF):

Ogłoszenie o zamówieniu WWE-P-10.pdf

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PLIK DO POBRANIA (PDF):

SIWZ – WWE-P-10-2011.pdf

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ:

PLIKI DO POBRANIA (PDF):

Odpowiedzi na pytania do SIWZ – WWE-P-10-2011.pdf

 

Wybrane załączniki do SIWZ w formacie MS WORD:

PLIKI DO POBRANIA (DOC):

Załącznik nr 1 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz dostaw.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków przez oferowane dostawy.doc

Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 6 do SIWZ – Informacje zastrzeżone.doc

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz podwykonawców.doc

 

WYNIK PRZETARGU

PLIK DO POBRANIA (PDF):

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WWE-P-10.pdf

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.