Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. uprzejmie informuje Państwa, że zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 z dnia 23 października 2007 roku, dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, według informacji otrzymanych od zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (perony) oraz zarządców stacji (PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami) na liniach obsługiwanych przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. do obsługi osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej przystosowane są:

  • Na stacji Poznań Główny perony 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A i 4B, 5, 6 oraz budynek Dworca Letniego,
  • Odcinek Poznań Główny – Grodzisk Wlkp. –  Wolsztyn: perony na odcinku Poznań Dębiec – Grodzisk Wielkopolski,
  • Odcinek Poznań Główny – Wągrowiec – Gołańcz: perony na odcinku Poznań Garbary – Przysieczyn oraz na stacji w Wągrowcu,
  • Odcinek Zbąszynek – Poznań – Konin – Kutno: wszystkie perony poza stacjami: Zbąszynek, Zbąszyń, Nowy Tomyśl, Buk, Palędzie, Poznań – Górczyn, Podstolice, Września, Strzałkowo,  Konin Zachód, Konin, Kramsk, Koło, Kłodawa, Turzynów, Krzewie, Nowe Kutnowskie,
  • Na pozostałych odcinkach linii budynki stacyjne i perony nie są dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością. Jedynie  w przypadku peronów istnieją przejścia w poziomie szyn, które umożliwiają przemieszczanie osoby z niepełnosprawnością pomiędzy budynkiem dworca, a peronami.

 

Dostępność peronów dla Pasażerów z niepełnosprawnościami i Pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej: https:// www.plk-sa.pl/niepelnosprawni/

Informacje na temat dostępności dworców kolejowych zarządzanych przez PKP SA znajdują się na stronie.
Dostępność infrastruktury dworcowej dla Pasażerów z niepełnosprawnościami i Pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej:
http://www.pkp.pl/pl/bez-barier

 

 

** Przystosowanie stacji i przystanków osobowych na sieci połączeń KW do obsługi osób niepełnosprawnych ** (plik PDF)

 

Spółka Koleje Wielkopolskie eksploatuje 17 autobusów szynowych oraz 25 elektrycznych zespołów trakcyjnych dostosowanych do obsługi osób z niepełnosprawnością (niska podłoga, wysuwane podjazdy, pasy do zamocowania wózków). Pojazdy te obsługują wszystkie uruchamiane przez nas pociągi.

Prosimy zwrócić uwagę, że pociągi prowadzone trakcją parową, które kursują w wybranych godzinach na odcinku Poznań – Wolsztyn nie są dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

pomoc osobom z niepełnosprawnością zapewniana jest, jeżeli o potrzebie jej udzielenia KW zostały powiadomione przynajmniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Jeżeli takiego powiadomienia nie dokonano, pracownicy Kolei Wielkopolskich dołożą wszelkich starań dla zapewnienia pomocy w taki sposób, aby osoba z niepełnosprawnością mogła odbyć podróż.

Powiadomienie dokonywane jest:

Osoba z niepełnosprawnością ma obowiązek zgłosić się na stacji minimum 30 minut i maksimum 60 minut przed odjazdem pociągu.

Informacja będzie na bieżąco aktualizowana w miarę postępujących prac przy adaptacji infrastruktury dla osób z niepełnosprawnością.

Wyciąg z Regulaminu kolejowych przewozów pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczący wsparcia udzielanego Osobom z niepełnosprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej (plik PDF)

 

 

 

Podróże KolejLove

Spółka Koleje Wielkopolskie jako pierwszy z przewoźników kolejowych, podjęła się rozpowszechniania i promowania wśród Pasażerów Innowacji Społecznej Wielkich Jutra prowadzonej przez Portal KolejLove.

Współpraca z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych FAREON w zakresie Projektu KolejLove, jest kolejnym etapem w działaniach Spółki w zakresie wsparcia dla Pasażerów z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej prowadzonych przez Spółkę. Umowa o współpracy, która obejmuje wzajemne świadczenie informacji o usługach podmiotów będzie trwało do końca 2019 r. i o jeden dzień dłużej… i miała miejsce poprzez szereg działań informacyjnych obu podmiotów realizowanych zarówno przez KolejLove i Spółkę Koleje Wielkopolskie, Jesteśmy przewoźnikiem, który ma stały kontakt z Pasażerami; we wzajemnej korespondencji (wnioski, reklamacje, skargi), podczas zgłoszeń Pasażerów z niepełnosprawnościami, w zakresie planowanych przez te osoby przejazdów, poprzez portal społecznościowy FaceBook, czy za pośrednictwem naszej strony internetowej www.koleje-wielkopolskie.com.pl na którą Podróżnych serdecznie zapraszamy.

KolejLove jest dedykowany i ma służyć PASAŻEROM i realizacji ich podróży poprzez obecność asystenta czyli towarzysza w podróży uzyskanego podczas korzystania z Projektu KolejLove. Nowatorski projekt KolejLove powstał pod auspicjami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i powinien przynieść pozytywny oddźwięk społeczny. Zostając Partnerem kolejowym w tego rodzaju działaniach prospołecznych, stajemy się jeszcze bliżsi społecznemu odbiorowi przez Pasażera „kolei” przyjaznej i przystępnej każdemu.

Portal stanowi elektroniczną platformę pozwalającą na kojarzenie ze sobą, chcących odbyć podroż w danym kierunku, Osób z niepełnosprawnością oraz innych Pasażerów udających się w tym samym kierunku i czasie. Platforma ma formę strony internetowej klasycznej jak i strony w wersji mobilnej, dostępnej na smartfony i tablety. Celem całego rozwiązania jest możliwość znalezienia przez Osoby z niepełnosprawnością Opiekuna w podroży, który w zamian za pomoc przed, w trakcie oraz po zakończeniu podróży mógłby podróżować jako opiekun osoby z niepełnosprawnością i w ten sposób obniżyć znacznie koszt swojego przejazdu (fakultatywnie).

 

Karty Pomocy

Trudności w porozumiewaniu się? Nie w Kolejach Wielkopolskich!

Mamy informację dla tych z naszych Pasażerów, dla których podróż pociągiem może być nieco zniechęcająca, a komunikacja werbalna utrudniona. Postanowiliśmy idąc za wzorem dobrych praktyk, przekazać do użytku karty, które Pasażer może wydrukować, wyciąć i pokazać obsłudze pociągu, jako sposób dyskretnego wyrażenia pytania o dodatkową pomoc, w sytuacji jeśli Pasażer woli nie pytać na głos.

Pobierz Karty Pomocy

Na przykład, jeśli być może jesteś trochę niepewny w utrzymaniu równowagi, gdyż posługujesz się sprzętem wspomagającym poruszanie się, a więc potrzebujesz więcej czasu, aby usiąść na miejscu, zanim pociąg ruszy lub czytasz z ruchu warg, więc możesz oczekiwać, że Pracownik drużyny konduktorskiej spojrzy na Ciebie, gdy mówisz. Niezależnie od potrzebnej pomocy, te małe karty będą miały odpowiedni komunikat, z którego możesz skorzystać, albo możesz wypełnić jedną z pustych kart własną prośbą o pomoc.

Wytnij wszystkie karty, których chcesz użyć i miej je przy sobie podczas podróży, aby móc pokazać je obsłudze drużyny konduktorskiej podczas wsiadania,która zrobi wszystko, co w jej  mocy, aby Ci pomóc. Oczywiście nie musisz używać tych kart, są one po prostu dostępne, jeśli chcesz ich użyć.

Niektórzy z naszych Pracowników drużyny konduktorskiej znają język migowy. Nie obawiaj się go używać.

 

Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy”

Podczas konferencji „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy” w Łodzi, z dniem  12.10.2018 r. Spółka Koleje Wielkopolskie przystąpiła do programu Dostępność Plus. Przygotowanie i wdrożenie Programu Dostępność Plus, który pomoże usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające życie między innymi osobom starszym
i z niepełnosprawnością.

Celem Programu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.

Program wymaga zaangażowania nie tylko strony rządowej, ale także samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, przewoźników, organizacji społecznych oraz mieszkańców. „Koleje Wielkopolskie – mobilność  – na tak – serce w prezencie.

Program ma dwa podstawowe wymiary.

Pierwszy – bardziej uniwersalny i długofalowy. Zakłada, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Na przykład tworząc prawo, które zagwarantuje, że nowe budynki będą pozbawione barier architektonicznych, a przestrzeń publiczna (np. wyjście z dworca, przejścia dla pieszych) będzie odpowiednio oznakowana. Ocena skutków nowych regulacji będzie dokonywana z uwzględnieniem wpływu na osoby z niepełnosprawnościami, a wszystkie nowe inwestycje (budynki, miejsca, transport) będą obowiązkowo zapewniać dostępność już na etapie ich projektowania – aż po odbiór i użytkowanie. Dotyczy to również rozwoju nowych technologii. Szczególny nacisk zostanie położony na inwestycje w nowe technologie i rozwiązania, które ułatwią życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom (automatyka, więcej rozwiązań on-line, telemedycyna, technologie kompensacyjne).

Drugi wymiar (bezpośredni) to bieżące i planowane inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne). Inwestycje polegające na modernizacji/poprawie istniejącej infrastruktury, przestrzeni, środków transportu, stron internetowych czy usług.  Chodzi o ich dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, np. poprzez dodawanie funkcji komunikacyjnych w autobusach, likwidację progów i schodów w budynkach, poprawę jakości usług – obsługi, komunikacji, zakupów itp. dla osób z ograniczeniami w percepcji. Część efektów inwestycji takich jak np. wymiana taboru kolejowego będzie widoczna w dłuższym horyzoncie czasowym, ale część będzie widoczna szybciej np. likwidacja barier w szkołach czy gminach.

Koleje Wielkopolskie na IV Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami.

W dniu 25.10.2018 r. Spółka Koleje Wielkopolskie jako jedyny przedstawiciel przewoźników kolejowych uczestniczyła w IV Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami. Kongres odbywał się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki. Obecność nasza wynika z faktu dużego zaangażowania Kolei Wielkopolskich w tematy związane z dostępnością infrastruktury kolejowej  dla Osób z Niepełnosprawnościami. Koleje Wielkopolskie są przewoźnikiem, który jest w 100 % dostosowany do przewozu Pasażerów z Niepełnosprawnościami i zachęcamy do podróżowania z nami. Pragniemy aby otoczenie, w którym poruszają się Osoby z Niepełnosprawnościami  było zawsze dostępne i przyjazne.

Z rozmów prowadzonych z Osobami z niepełnosprawnością wiemy, że planowane i realizowane przejazdy mieszkańców Wielkopolski będą miały tendencję wzrostową. Wychodząc naprzeciw potrzebom pasażerów, szczególnie Osób o ograniczonej możliwości poruszania się, zgłaszamy do zarządców stacji wnioski, uwagi, wskazówki, aby jak najwięcej stacji i przystanków umożliwiało pasażerom bezpieczne dostanie się na peron. Coraz więcej osób i podmiotów wychodzi naprzeciw grupie osób z ograniczeniami, dlatego wzrastają aspiracje i wymagania tej grupy w zakresie dostosowania, dostępności, uzyskania wykształcenia. Spółka  stara się im sprostać umożliwiając dojazd do szkół, na uczelnie, do pracy. Podejmujemy działania, które mogą w pewnym stopniu usprawnić podróżowanie (nowoczesny tabor, szybkość przejazdu, konkurencyjna cena, miła i fachowa obsługa). Pasażerowie o ograniczonej możliwości poruszania się wymagają niezawodności całego łańcucha transportowego. Jedno brakujące ogniwo, jak np. niedziałająca winda lub przejście między peronami, które można pokonać tylko po schodach mogą sprawić, że podróż stanie się niemożliwa. Bez maksymalnej współpracy wszystkich podmiotów kolejowych nie jesteśmy w stanie „wygrać pasażera”.

 

Zestawienie pojazdów nieprzystosowanych do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

W związku z wydzierżawieniem pojazdów spalinowych typu VT628 przez Spółkę Koleje Wielkopolskie i skierowaniem ich do obsługi wybranych połączeń na liniach Poznań – Wolsztyn i Poznań – Wągrowiec oraz w związku z tym, że od dnia 19 stycznia br. wznowiona zostanie obsługa wybranych połączeń przez skład wagonowy prowadzony lokomotywą parową informujemy, że następujące kursy będą obsługiwane składami, które nie są przystosowane do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dot. wózków elektrycznych jak i manualnych).

 

Od poniedziałku do czwartku:

5:40 WOLSZTYN – POZNAŃ GŁ 07:10
07:13 POZNAŃ GŁ – WĄGROWIEC 08:23
09:53 WĄGROWIEC – POZNAŃ GŁ 11:03
15:18 POZNAŃ GŁ – WĄGROWIEC 16:26
18:47 WĄGROWIEC – POZNAŃ GŁ 19:57
20:17 POZNAŃ GŁ – WĄGROWIEC 21:29
4:03 WĄGROWIEC – POZNAŃ GŁ 05:06
05:09 POZNAŃ GŁ – GRODZISK WLKP 06:02
6:37 GRODZISK WLKP – POZNAŃ GŁ 7:36
9:56 POZNAŃ GŁ – WOLSZTYN 11:28
11:48 WOLSZTYN – POZNAŃ GŁ 13:13
13:35 POZNAŃ GŁ – WĄGROWIEC 14:46
15:44 WĄGROWIEC – POZNAŃ GŁ 16:52
16:58 POZNAŃ GŁ – WOLSZTYN 18:28

W piątek:
5:40 WOLSZTYN – POZNAŃ GŁ 07:10
07:13 POZNAŃ GŁ – WĄGROWIEC 08:23
09:53 WĄGROWIEC – POZNAŃ GŁ 11:03
15:18 POZNAŃ GŁ – WĄGROWIEC 16:26
18:47 WĄGROWIEC – POZNAŃ GŁ 19:57
20:17 POZNAŃ GŁ – WĄGROWIEC 21:29
4:03 WĄGROWIEC – POZNAŃ GŁ 05:06
05:09 POZNAŃ GŁ – GRODZISK WLKP 06:02
6:37 GRODZISK WLKP – POZNAŃ GŁ 7:36
9:56 POZNAŃ GŁ – WOLSZTYN 11:28
11:48 WOLSZTYN – POZNAŃ GŁ 13:13
13:35 POZNAŃ GŁ – WĄGROWIEC 14:46
15:44 WĄGROWIEC – POZNAŃ GŁ 16:52
16:58 POZNAŃ GŁ – WOLSZTYN 18:28
20:17 WOLSZTYN – POZNAŃ GŁ 21:50
22:26 POZNAŃ GŁ – WĄGROWIEC 23:34

W sobotę:
6:17 POZNAŃ GŁ – WĄGROWIEC 07:30
07:42 WĄGROWIEC – POZNAŃ GŁ 8:49
9:35 POZNAŃ GŁ – GOŁAŃCZ 11:02
11:23 GOŁAŃCZ – POZNAŃ GŁ 13:06
09:53 WĄGROWIEC – POZNAŃ GŁ 11:03
15:18 POZNAŃ GŁ – WĄGROWIEC 16:26

W niedzielę:
6:17 POZNAŃ GŁ – WĄGROWIEC 07:30
07:42 WĄGROWIEC – POZNAŃ GŁ 08:49
09:35 POZNAŃ GŁ – GOŁAŃCZ 11:02
11:23 GOŁAŃCZ – POZNAŃ GŁ 13:06
09:53 WĄGROWIEC – POZNAŃ GŁ 11:03
15:18 POZNAŃ GŁ – WĄGROWIEC 16:26
19:52 POZNAŃ GŁ – WOLSZTYN 21:23

 

TRAKCJA PAROWA

Dni robocze:

Obieg OL49-Lok. Parowy od 1 do 5. Zamknięcie Leszno – Wolsztyn. 

OL-49

KKZ

4:03

LESZNO

Wolsztyn

6:02

KKZ

 

 

 

77275

06:07

WOLSZTN

ZBĄSZYNEK

6:50

OL-49

 

OL-49

OL-49

77352

7:54

ZBĄSZYNEK

WOLSZTYN

08:37

OL-49

 

OL-49

OL-49

KKZ

8:42

WOLSZTYN

LESZNO

10:41

KKZ

 

 

 

KKZ

09:35

LESZNO

Wolsztyn

11:34

KKZ

 

 

 

77301

11:39

WOLSZTYN

ZBĄSZYNEK

12:22

OL-49

 

OL-49

OL-49

77688

12:54

ZBĄSZYNEK

WOLSZTYN

13:37

OL-49

 

OL-49

OL-49

KKZ

13:42

Wolsztyn

LESZNO

15:41

KKZ

 

 

 

KKZ

13:26

LESZNO

WOLSZTYN

15:25

KKZ

 

 

 

77283

15:35

WOLSZTYN

ZBĄSZYNEK

16:19

OL-49

 

OL-49

OL-49

77462

16:50

ZBĄSZYNEK

WOLSZTYN

17:33

OL-49

 

OL-49

OL-49

KKZ

17:38

Wolsztyn

LESZNO

19:37

KKZ

 

 

 

Sobota

77751

06:28

WOLSZTYN

POZNAŃ GŁ

08:21

Ol-49

77262

10:23

POZNAŃ GŁ

WOLSZTYN

12:36

Ol-49

77293

14:02

WOLSZTYN

POZNAŃ GŁ

16:06

Ol-49

77304

17:06

POZNAŃ GŁ

WOLSZTYN

19:17

Ol-49

 

UWAGA!

Informujemy, że w terminie 15.03 – 29.08.2020 na odcinku Krzewie – Kutno prowadzone są prace modernizacyjne PKP PLK S.A.

Do i ze stacji Kutno kursuje jeden pociąg Kolei Wielkopolskich:
– Poznań (odj. 13:27) – Kutno
– Kutno (odj. 17:57* / 18:00**) – Poznań
* codziennie 15.III – 21.III oraz 31.V – 13.VI ** codziennie 22.III – 30.V

Pozostałe pociągi Kolei Wielkopolskich dojeżdżają tylko do stacji Krzewie.  

Ze stacji Krzewie w kierunku Kutna obecnie można się przesiąść na pociąg spółki PKP Intercity nr 72102 Wetlina, natomiast ze stacji Kutno do stacji Krzewie można podróżować pociągami spółki PKP Intercity: nr 18101 Gałczyński oraz nr 18103 Podlasiak.

W wyżej wskazanych pociągach spółki PKP Intercity będą honorowane bilety zakupione na przejazd pociągami Kolei Wielkopolskich.

 

 

*przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany obiegów pojazdów.

 

 

 

 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.