Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

1. Kto decyduje o kształcie rozkładu jazdy pociągów Kolei Wielkopolskich – relacjach, zestawieniach pociągów, postojach?

 

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. realizuje rozkład jazdy w porozumieniu z Organizatorem Przewozów. Z mocy Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. nr 5 poz. 13 z 2011 roku) Organizatorem Przewozów w naszym regionie jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW). Rozkład jazdy realizowany jest na podstawie „Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – w kształcie zaproponowanym przez UMWW. Umowa szczegółowo precyzuje liczbę pociągów, ich relacje, godziny i terminy kursowania, ilości i lokalizacji postojów i zestawienia składów.

 

2. Z czego wynikają tak częste zmiany w godzinach kursowania pociągów?

 

Rozkład jazdy pociągów opracowywany jest z myślą o potrzebach pasażerów korzystających z połączeń na danej linii. Staramy się, aby zaspokajał on głównie oczekiwania związane z dojazdami do pracy i szkoły, nie zawsze jednak proponowany rozkład jazdy może zadowolić wszystkich naszych Klientów.

Podkreślamy, iż propozycje rozkładu jazdy są weryfikowane przez Zarządcę infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która to spółka ustala zasady korzystania z przydzielonych tras pociągów.

Ponadto, zmiany rozkładu jazdy pociągów spowodowane są modernizacją niektórych odcinków linii kolejowej prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

3. Czy w pociągach Kolei Wielkopolskich dostępna jest bezprzewodowa sieć internetowa?

 

Koleje Wielkopolskie to spółka samorządowa, co oznacza, że całość udziałów posiada Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Organizator przewozów, na którego zlecenie nasza spółka realizuje zadania wynikające ze służby publicznej, jaką jest prowadzenie przewozów pasażerskich. W związku z tym dysponujemy z góry określonym przez Samorząd województwa budżetem, który przeznaczony jest na finansowanie podstawowej działalności spółki. Udostępnienie w naszych pojazdach sieci wi-fi stanowi niewątpliwe udogodnienie dla podróżnych, jednak na obecnym etapie rozwoju spółki, nie jesteśmy w stanie wygospodarować odpowiednich środków finansowych.

Jednocześnie podkreślamy, iż nie wykluczamy podjęcia działań zmierzających do udostępnienia usługi w przyszłości. Nasza spółka ciągle się rozwija i chętnie adaptuje nowe, przyjazne podróżnym technologie. Z przykładowych działań w tym kierunku wskazujemy uruchomienie systemu zakupu biletów przez komórkę za pomocą aplikacji SkyCash oraz przez Internet, a także w stacjonarnych automatach biletowych na wybranych stacjach.

 

4. Czy mogę zwrócić niewykorzystany bilet na przejazd?

 

Tak. Zgodnie z Regulaminem Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego podróżny może odstąpić od umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży, albo na stacji zatrzymania pociągu na drodze przewozu. Warunkiem zwrotu należności za bilet jednorazowy na przejazd jest uzyskanie przez podróżnego odpowiedniego poświadczenia tego biletu o niewykorzystaniu. Poświadczenia takie są dokonywane przez pracowników kas biletowych, punktów informacyjnych lub pracowników drużyn konduktorskich.

Do reklamacji powinny być dołączone,  zgodnie z § 5 ust.1 ust 2 pkt 1-7 ust.3, Dziennik Ustaw nr 38, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego), oraz Regulaminem Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego odpowiednio do przedmiotu reklamacji oryginały dokumentów dotyczących przewozu/przedmiotu reklamacji. Powyższe stanowi o możliwości dokonania zwrotu należności za reklamowany bilet.

Szczegóły dotyczące składania reklamacji znajdują się w zakładce Skargi i reklamacje.

 

5. Czy mogę uzyskać zwrot za niewykorzystany bilet okresowy?

 

Tak. Częściowo niewykorzystany bilet okresowy można zwrócić w kasie biletowej:

  • nie później niż pierwszego dnia ważności – w przypadku biletu tygodniowego
  • nie później niż dziesiątego dnia ważności – w przypadku biletu miesięcznego
  • nie później niż trzydziestego dnia ważności – w przypadku biletu kwartalnego

Po upływie wskazanego terminu podróżnemu nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet okresowy.

Wielkość zwracanej należności jest proporcjonalna do czasu, w jakim bilet był niewykorzystany.

Ponadto zaznaczamy, że przed zakupem biletu, można zapoznać się z warunkami stosowania odpowiedniej oferty, które dostępne są na naszej stronie internetowej www.koleje-wielkopolskie.com.pl.

 

6. Czy kupując bilet u kierownika/konduktora mogę zapłacić karta płatniczą?

 

Nasza spółka jest stosunkowo młodą firmą, która systematycznie rozwija swoją działalność i stopniowo poszerza również zakres możliwości zakupu biletów na przejazd pociągami. W chwili obecnej w naszych pociągach nie ma możliwości regulowania płatności za zakup biletu u konduktora/kierownika kartą płatniczą.

Tym samym podkreślamy, iż nasi pasażerowie mają do dyspozycji kilka innych, dogodnych kanałów sprzedaży. Bilety na przejazd można nabyć nie tylko w kasach, ale również m.in. w stacjonarnych automatach biletowych zlokalizowanych na wielu stacjach, automatach mobilnych w pociągach, jak również przez Internet lub telefon komórkowy.

 

7. Czy głośność zapowiedzi w pociągu może być zmniejszona lub zwiększona?

 

Sprawa odbioru głośności zapowiedzi jest kwestią indywidualną. Otrzymujemy zgłoszenia Klientów sugerujące, że zapowiedzi są zbyt ciche, lub zbyt głośne. Skutkiem zgłaszanych monitów, staramy się za pośrednictwem wydziału informatycznego i wydziału odpowiedzialnego za pracę drużyn konduktorskich sprawić, aby funkcjonalność zapowiedzi była dostosowana do potrzeb każdego z pasażerów.

 

8. Czy Koleje Wielkopolskie odpowiadają za informacje wyświetlane na tablicach umieszczonych na peronach?

 

Za informacje pojawiające się na tablicach znajdujących się na peronach odpowiada podmiot obsługujący zapowiedzi – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., do którego należy zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń.

 

9. Jaki jest termin ważności biletu zakupionego przez Internet?

 

Termin ważności biletu na przejazd rozpoczyna się od daty albo od daty i godziny na nim wskazanych.

  • biletu jednorazowego na przejazd:

a) w jedną stronę: 

– na odległość do 50 km – wynosi 3 godziny licząc od daty i godziny wydania lub wskazanych przez podróżnego, 

– na odległość od 51 km do 100 km – wynosi 6 godzin licząc od daty i godziny wydania lub wskazanych przez podróżnego, 

– na odległość 101 km albo więcej – wynosi 1 dzień,

b) „tam i z powrotem” – wynosi 1 dzień. Dzień liczy się od godziny 0.00 do godziny 24.00;

  • biletu okresowego imiennego uzależniony jest od rodzaju biletu i jest określony w Taryfie przewozowej;

 

10. Jakie opłaty są za przewóz psa w pociągach Kolei Wielkopolskich?

 

Przewóz  psa jest dopuszczalny w pociągu Spółki bez kagańca wyłącznie wówczas kiedy piesek jest przewożony w „odpowiednim opakowaniu/ pojemniku” (popularnie zwany „transporterem”). W pozostałych przypadkach pies powinien mieć kaganiec. Regulamin Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego, § 23 Przewóz zwierząt domowych zamieszczony jest na naszej stronie internetowej.

Opłata za psa przewożonego poza ww. transporterem na smyczy i w kagańcu wynosi 4,50 zł. Za psa przewożonego w transporterze podróżny nie ponosi opłaty.

 

11. Jaka ilość bagażu jest dopuszczalna bez opłat dodatkowych?

 

Zgodnie Regulaminem Kolejowych Przewozów Pasażerskich  Samorządu Województwa Wielkopolskiego, § 22 w ramach bagażu ręcznego podróżny może przewozić rzeczy, których właściwości, zamknięcie, objętość i masa pozwalają na łatwe, i niepowodujące szkód przenoszenie oraz umieszczenie w przeznaczonych do tego miejscach. Bagaż taki nie może utrudniać przejazdu innym podróżnym w miejscu wyznaczonym dla podróżnego tzn. pod siedzeniem i na półce nad siedzeniem. Bagaż nie mogący się pomieścić w ww. wyznaczonych miejscach określa się jako większy  -wolnostojący. Jedna/ dwie  walizki nie wymagają uiszczania dodatkowej opłaty za bilet.
Natomiast opłata za bagaż dodatkowy – większe gabaryty –  wynosi 7 zł. Ww. regulacja znajduje się na stronie internetowej Spółki.

 

12. Czy w pociągach Kolei Wielkopolskich można przewozić wózek-spacerówkę i duży fotelik samochodowy dla dziecka?

 

Jeśli podróżni odbywają przejazd z dzieckiem w wózku, za wózek nie jest pobierana opłata dodatkowa. Opłata taka jest pobierana jeśli podróżni przewożą sam wózek (wówczas wózek jest traktowany jako bagaż i wymaga opłaty 7 zł).

Pociągi Spółki są nowoczesne i posiadają przestrzenie  zarówno na bagaż, jak i są dostosowane do przejazdu np. osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim jak i przewozu rowerów.  Z strony pojazdu dostosowanej do przewozu ww. osób niepełnosprawnych i rowerów znajduje się również przestrzeń przeznaczona do przewozu większego bagażu jak omawiany wózek dziecięcy.  

 

 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.