KORONAWIRUS SARS-Cov-2

KORONAWIRUS SARS-Cov-2

KORONAWIRUS SARS-Cov-2

Funkcjonowanie Kolei Wielkopolskich i działania prewencyjne

 

Koleje Wielkopolskie ze szczególną uwagą podchodzą do sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się zakażeń spowodowanych przez koronawirusa SARS-Cov-2.

Nieustannie śledzimy komunikaty udostępniane przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), które koncentrują się na działaniach zapobiegawczych.  

Zachęcamy do zapoznania się i stosowania zaleceń zawartych w instrukcji Ministerstwa Zdrowia dostępnej na stronie: www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Zawarte w materiale wytyczne rekomenduje także Główny Inspektor Sanitarny, który zapewnia, że takie postępowanie zwiększa bezpieczeństwo własne i innych osób.

Pracownicy Kolei Wielkopolskich, w tym przede wszystkim zespoły drużyn konduktorskich oraz kas biletowych, otrzymały wytyczne dotyczące postępowania w przypadku zaobserwowania, bądź zgłoszenia się osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

 

Ograniczenia w rozkładzie jazdy pociągów

Ze względu na wprowadzenie stanu epidemii oraz dodatkowych ograniczeń niezbędnych do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w związku ze znacznym spadkiem liczby podróżnych korzystających z usług Kolei Wielkopolskich od 23 marca 2020r. wprowadzone zostały ograniczenia w kursowaniu pociągów.

Na każdej linii, na której połączenia obsługują Koleje Wielkopolskie zachowana zostanie minimalna liczba połączeń umożliwiająca dojazd do/z pracy.

Szczegółowe wykazy pociągów, których kursowanie zostało zawieszone znajdują się tutaj:
Ograniczenia w kursowaniu pociągów do 29 sierpnia 2020 r.

Aktualne rozkłady jazdy ze zmianami dostępne są w zakładce Liniowe rozkłady jazdy.

Zmiany zostały dokonane na większości obsługiwanych przez nas linii, zostały jednak wprowadzone przede wszystkim w tzw. godzinach pozaszczytowych, tak aby utrzymać najważniejsze kursy.

 

Obsługa Podróżnych

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce wprowadziliśmy ograniczone funkcjonowanie kas biletowych.

Aby sprawdzić aktualne godziny otwarcia kas, pobierz wykaz kas biletowych: Godziny otwarcia kas

Uwaga! Do odwołania nieczynna pozostaje kasa na Dworcu Letnim w Poznaniu.

W razie pojawienia się pytań, wszystkie niezbędne kontakty można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce: Kontakt.

Zachęcamy do korzystania z mobilnych kanałów sprzedaży. Zakup biletów kanałami mobilnymi to szybki i wygodny sposób, a w obecnej sytuacji – również bezpieczny. Bilety Kolei Wielkopolskich można zakupić:

  • przez naszą stronę internetową www.biletwielkopolski.pl;
  • przez telefon, korzystając z aplikacji SkyCash, mPay, Bilkom lub KOLEO.

Tak zakupionego biletu nie trzeba drukować, wystarczy podczas kontroli pokazać na ekranie swojego urządzenia mobilnego kod wygenerowany podczas zakupu.

Informujemy przy tym, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego honorujemy ważność legitymacji studenckich i doktoranckich przedłużonych do 60 dnia po ogłoszeniu zakończenia stanu pandemii.

 

Zwroty biletów

W związku z wdrożeniem nadzwyczajnych rządowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, ograniczają  kursowanie pociągów.

W związku z powyższym, możliwy jest zwrot biletów w odstępstwie od obowiązujących przepisów:

  • Bilety jednorazowe– zakupione w przedsprzedaży, najpóźniej do dnia 29 marca 2020 r. i ważne na wyjazd w dniach 30.03. – 10.04.2020 r., zwrot za niewykorzystane bilety dokonywany jest bez potrącania odstępnego,
  • Bilety okresowe– odcinkowe (tygodniowe, miesięczne, kwartalne) oraz bilety wg oferty BUS – TRAMWAJ – KOLEJ, zakupione do dnia 30 marca 2020 r., – należności za zwracane bilety dokonywane będą w odstępstwie od obowiązujących terminów bez potrącania odstępnego, proporcjonalnie do czasu, w jakim mogły być one niewykorzystane.

W przypadku podróżnych, którzy nabyli bilety jednorazowe i okresowe za pośrednictwem zdalnych kanałów sprzedaży (bilet internetowy, aplikacje Bilkom, SkyCash, mPay), zwroty należności będą dokonywane wyłącznie na drodze reklamacji. Sprawdź, jak złożyć reklamację.

W przypadku zwrotu biletu okresowego (tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego, strefowego BTK) zakupionego w kasie biletowej, pociągu lub biletomacie dokonywanego w trybie reklamacyjnym prosimy do wniosku dołączyć oryginał tego biletu.

 

Biuro Rzeczy Znalezionych

Od 12 marca do odwołania Biuro Rzeczy Znalezionych Kolei Wielkopolskich zlokalizowane przy ul. Składowej 5F w Poznaniu będzie nieczynne. Decyzję podejmujemy w trosce o bezpieczeństwo, aby minimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2.

Odbiór zagubionego mienia będzie możliwy w późniejszym terminie.

Prosimy o szczególne zwracanie uwagi, aby przed opuszczeniem pociągu zabrać ze sobą swój bagaż.

 

Bezpieczeństwo w pociągach

Aby zminimalizować konieczność dotykania różnych elementów w pociągu, od 10 marca stosujemy automatyczne otwieranie drzwi. Oznacza to, że podczas wsiadania i wysiadania na stacjach nie ma konieczności naciskania przycisku otwierającego drzwi. Zostaną one otwarte zdalnie przez maszynistę. 

Jednocześnie prosimy o zachowanie ostrożności podczas podróży pociągiem i nieopieranie się o drzwi oraz zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy współpasażerami.

Dodatkowo od 18 marca br. w przedniej części pociągu wydzielone zostały strefy bezpieczeństwa dla pracowników. Prosimy o niezajmowanie miejsc w tych strefach.

Zdjęcie wnętrza pociągu Kolei Wielkopolskich przedstawiające strefę wydzieloną dla drużyny konduktorskiej

 

Dodatkowo przypominamy o zasadzie, która nadal pozostaje aktualna. Wciąż musimy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi i przestrzegać obowiązku zasłaniania usta i nos podczas podróży pociągiem. 

 

 

Czyszczenie pojazdów

Nasze pojazdy są gruntownie i systematycznie czyszczone. Pojazdy elektryczne czyszczone są przez naszych pracowników (ok. 25 osób) w Punkcie Utrzymania Taboru w Zbąszynku oraz pracowników firmy zewnętrznej na stacjach zwrotnych. Pojazdy spalinowe czyszczone są  przez  pracowników firmy  zewnętrznej w lokalizacjach Poznań, Leszno – gdzie  znajdują się Punkty Utrzymania Taboru oraz na stacjach zwrotnych.

Ze względu na skutki koronawirusa SARS-Cov-2, dla  ich  ograniczenia prowadzona  jest dodatkowa dezynfekcja wszystkich pojazdów na koniec każdej doby.

Do dezynfekcji stosujemy ciśnieniowe myjki parowe oraz specjalistyczne detergenty wirusobójcze.

Zdjęcie przedstawiające pracowników utrzymania w strojach ochronnych wykonujących czyszczenie wnętrza pociągu za pomocą myjki parowej

 

Bieżące utrzymanie w czystości pojazdów kolejowych realizowane jest przez:

  • czyszczenie podstawowe zewnętrzne i wewnętrzne (wykonywane raz na 2-4 doby, zgodnie z harmonogramem czyszczeń oraz dodatkowo zlecane, w zależności od potrzeb);
  • czyszczenie pobieżne i pobieżne rozszerzone (wykonywane w przerwach między kursami pociągów lub na stacjach pośrednich, zgodnie z ustalonym harmonogramem).

Ponadto podstawowym  rodzajem  utrzymania  w  czystości  pojazdów  kolejowych  jest czyszczenie  okresowe  zewnętrzne i wewnętrzne  każdego  pojazdu,  które wykonywane jest dla każdego pojazdu, co najmniej raz w miesiącu.

 

Dodatkowe działania w zakresie bezpieczeństwa

W trosce o ograniczenie rozprzestrzeniania się korona wirusa SARS-Cov-2 podejmujemy również dodatkowe kroki w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości detergentów zarówno na użytek wewnętrzny spółki, jak i z myślą o podróżnych – w tym np. odpowiednich ilości mydła w toaletach pociągów. Specjalne procedury zostały też wprowadzone w obrębie samej firmy. Na bieżąco sprawdzamy też sytuacje w naszych pociągach, analizując np. zapełnienie poszczególnych pociągów. Współpracujemy z odpowiednimi instytucjami sanitarnymi i wykonujemy ich wszelkie zalecenia.

 

Co robić, gdy, źle się poczujemy w pociągu?

Zwracamy uwagę, by zawsze zgłaszać do pracowników naszych drużyn pokładowych wszystkie sytuacje, w której następuje pogorszenie samopoczucia i może być potrzebna pomoc. Można to zrobić osobiście, ale również poprzez specjalne przyciski bezpieczeństwa, znajdujące się przy drzwiach pociągu.

Nasi pracownicy w razie konieczności mogą wezwać odpowiednie służby ratunkowe. Przyjazd np. Pogotowia ratunkowego jest wówczas realizowany bezpośrednio do osoby w pociągu. W każdym przypadku prosimy o pełną współpracę z obsługą pociągu i stosowanie się do jej zaleceń, wszystkie kroki są bowiem podejmowane dla bezpieczeństwa podróżnych.

 

Podziękowania dla pracowników ochrony zdrowia

Chcąc wyrazić uznanie oraz wdzięczność wszystkim pracownikom ochrony zdrowia Koleje Wielkopolskie zorganizowały specjalną kampanię z podziękowaniami dla tych, którzy na co dzień walczą z epidemią koronawirusa.

Dwa zdjęcia przedstawiające plakaty z podziękowaniami dla medyków na ulicy oraz na dworcu kolejowym

Na początku kwietnia na ulicach Poznania pojawiły się m.in. billboard-y i plakaty dedykowane służbom medycznym. Natomiast 15 kwietnia wprowadziliśmy specjalną ofertę dla pracowników ochrony zdrowia, która pozwala na zakup biletu miesięcznego za symboliczną złotówkę.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty: Bilet miesięczny za złotówkę.

 

Przydatne linki:

Działania PKP PLK w związku z koronawirusem: www.pkp.pl/pl/pkp-aktualnosci/2589-koronawirus

Strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego: www.gis.gov.pl

Strona Urzędu Transportu Kolejowego: www.utk.gov.pl

Strona Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl/web/zdrowie

 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.