Ceny biletów

Ceny biletów

Przedstawiamy ceny obowiązujące w spółce Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o. od 15 grudnia 2019 roku.

Poszczególne tabele zawierają ceny biletów według taryfy normalnej oraz z ulgą ustawową 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%:

 1. 1. Ceny biletów jednorazowych,
 2. 2. Ceny biletów jednorazowych wg Taryfy Razem,
 3. 3. Ceny biletów okresowych,
 4. 4. Ceny biletów okresowych wg Taryfy Razem,
 5. 5. Ceny biletów z ulgą handlową 50%,
 6. 6. Opłaty zryczałtowane,
 7. 7. Opłaty dodatkowe.

 

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH

Wykaz cen biletów jednorazowych (plik PDF)

 

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH wg TARYFY RAZEM

 

 

Wykaz cen biletów jednorazowych wg Taryfy RAZEM (plik PDF)

 

CENY BILETÓW OKRESOWYCH

 

Wykaz cen biletów okresowych (plik PDF)

 

CENY BILETÓW OKRESOWYCH WG TARYFY RAZEM

 

 

Wykaz cen biletów okresowych wg Taryfy RAZEM (plik PDF)

 

CENY BILETÓW Z ULGĄ HANDLOWĄ

 

Wykaz cen biletów z ulgą handlową:

 

OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE

OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE

 

OPŁATY MANIPULACYJNE

 

 

OPŁATY DODATKOWE

Opłaty dodatkowe wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych
ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
(Dz. U. Nr 14, poz. 117).

 1. 1.  W razie stwierdzenia braku:

a)  odpowiedniego dokumentu przewozu,

b)  ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty.

 1. 2. Opłata dodatkowa wynosi:

a)  225,00 zł – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu;

b)  180,00 zł – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;

c)  90,00 zł – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu:

 • rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu,
 • rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków.
 1. 3.  W razie natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej określonej:

a)    w ust.2 pkt 1 i 2 – opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 60,00zł

b)    w ust.2 pkt 3 – opłata dodatkowa ulega obniżeniu do kwoty 20,00zł

 1. 4. W razie uiszczenia opłaty dodatkowej najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, wysokość opłaty dodatkowej określonej:

a)  w ust. 2 pkt 1 i 2 obniża się do wysokości: 100,00 zł.

b)  w ust. 2 pkt 3 obniża się do wysokości: 30,00 zł.

 1. 5. Opłata dodatkowa za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – wynosi 675,00 zł.
Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.