Organy Spółki

Organami Spółki są:

Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

Kompetencje, tryb pracy i inne zagadnienia dotyczące organów Spółki określają:

1)     Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1037 z późn. zm.),

2)     Umowa Spółki,

3)     Regulaminy i uchwały organów Spółki,

4)     Inne przepisy prawa.

ZARZĄD – prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

W skład Zarządu wchodzą:

  • Prezes Zarządu – Włodzimierz Wilkanowicz
  • Wiceprezes Zarządu – Marek Nitkowski
  • Członek Zarządu – Mikołaj Grzyb


RADA NADZORCZA –
sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W jej skład wchodzą:

  • Marian Duszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Izabela Witkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Dorota Dziopak – Członek Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Ratajczak – Członek Rady Nadzorczej
  • Jan Woźniak – Członek Rady Nadzorczej
  • Michał Pyrzyk – Członek Rady Nadzorczej
  • Adrian Król – Członek Rady Nadzorczej


Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników stanowi Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada 100% wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 4 ust 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 z późn. zm.) Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu 29 czerwca 2017 r. uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Poniżej publikujemy uzasadnienie ww. uchwały.

Załącznik do uchwały nr 123 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2017 r. (plik PDF)Autor publikacji: Joanna Besterda
Data utworzenia: 20.01.2014 o 11:42
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2020 o 12:15
Autor modyfikacji: Patrycja Majchrzak

Ilość odsłon: 7 947

Lista zmian:pokaż rejestrSzanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Ochrona Danych Osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.