Status prawny oraz przedmiot działania

Status prawny Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. to polski przewoźnik kolejowy. Spółka została powołana na mocy Uchwały nr XXXIX/542/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2009 r. oraz zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22 lutego 2010 r. pod numerem KRS 0000349125. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych właściwych przepisów.

UMOWA SPÓŁKI – tekst jednolity z 6 lutego 2020 r. (plik PDF)

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. posiada licencję z dnia 6 lipca 2010 r. nr WPO/188/2010 na przewóz kolejowy osób oraz zatwierdzony w dniu 3 marca 2011 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część A oraz zatwierdzony w dniu 17 marca 2011 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część B. Po upływie 5 lat Spółka przeszła proces recertyfikacji, który potwierdził spełnienie wymagań prawnych, organizacyjnych i funkcjonalnych stawianych przewoźnikom kolejowym. Na tej podstawie Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przyznał Spółce decyzją nr DBK-WSZM.400.125.2015.MP z dnia 1 marca 2016 r.   Certyfikat Bezpieczeństwa- Część A (ważny od dnia 3 marca 2016 r.) oraz decyzją nr DBK-WSZM.401.61.2015.MP z dnia 14 marca 2016 r. Certyfikat Bezpieczeństwa- Część B (ważny od dnia 17 marca 2016 r.).

Zadaniem Spółki jest wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich w obrębie województwa wielkopolskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami Spółki w formie plików PDF:

 1. 1. Certyfikat Bezpieczeństwa – część A (plik PDF),
 2. 2. Certyfikat Bezpieczeństwa – część B (plik PDF),
 3. 3. Licencja na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym – Krajowa licencja nr WPO/188/2010 (plik PDF),
 4. 4. Decyzja Nr DRRK-WKL-900-16/12 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie zatwierdzenia licencji z dnia 6 lipca 2010 r. o nr WPO/188/2010 (plik PDF),
 5. 5. Świadectwo Bezpieczeństwa nr 108/UK/13 dla Bocznicy kolejowej w Zbąszynku (plik PDF),
 6. 6. Polityka Bezpieczeństwa (plik PDF),
 7. 7. Decyzja Nr TTN-0211-C-04/2011 Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie akceptacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w Transporcie Kolejowym Przewoźnika kolejowego z dnia 2 marca 2011 (plik PDF).
 8. 8. Świadectwo Bezpieczeństwa nr 015/UK/14 dla Bocznicy kolejowej w Gnieźnie (plik PDF)
 9. 9. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania (plik PDF), Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania – treść alternatywna (plik PDF),
 10. 10. Certyfikat w zakresie systemów zarządzania jakością – norma PN-EN ISO 9001:2015 (plik PDF),
 11. 11. Certyfikat w zakresie systemów zarządzania środowiskowego – norma PN-EN ISO 14001:2015 (plik PDF),
 12. 12. Certyfikat w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (norma PN-N-18001: 2004) (plik PDF).

Przedmiot działalności Spółki:

1) Kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, w tym:
a) 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy;
b) 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
c) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
d) 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
e) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
f) 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska;
2) Działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego, to jest:
a) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;
b) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
c) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
d) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
e) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie;
3) Działalność związana z turystyką, w tym:
a) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
b) 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
4) Działalność teleinformatyczna, w tym:
a) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
b) 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
c) 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
d) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
5) Inna działalność obejmująca:
a) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
b) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
c) 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
d) 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
e) 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
f) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;
g) 58.11.Z – Wydawanie książek;
h) 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
i) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
j) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
k) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
l) 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;Autor publikacji: Joanna Besterda
Data utworzenia: 20.01.2014 o 11:21
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 o 10:20
Autor modyfikacji: Patrycja Majchrzak

Ilość odsłon: 16 709

Lista zmian:pokaż rejestrSzanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: Ochrona Danych Osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.