Bilet Wielkopolski

Bilet Wielkopolski

Uprawnieni

Bilet Wielkopolski może nabyć:

1)    jedna do pięciu osób odbywających podróż wspólnie, w wybranym dniu;

2)   dwoje rodziców z dowolną liczbą dzieci własnych do ukończenia 16 roku życia.

 

Zakres ważności i warunki stosowania

1)   bilet, o którym mowa w ust. 1 uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów,  we wszystkich pociągach uruchamianych przez „Koleje Wielkopolskie” Sp. z o.o. przewidzianych w rozkładzie jazdy;

2)   termin ważności Biletu Wielkopolskiego rozpoczyna się:

a)   od godz. 9:00 do godz. 3:00 następnego dnia od poniedziałku do piątku;

b)   w soboty, niedziele i dni świąteczne bilet ważny od godz. 0:01 do godz. 3:00 następnego dnia,

3)   Bilet Wielkopolski jest biletem imiennym; do przejazdów na podstawie Biletu Wielkopolskiego uprawnione są osoby dla których bilet został wystawiony – przed rozpoczęciem podróży należy wpisać imiona i nazwiska osób podróżujących;

4)   łącznie lub do okazanego Biletu Wielkopolskiego, podróżny może nabyć bilet na przewóz roweru wg. oferty „Rower/Bike +”. Przewóz roweru odbywa się na zasadach określonych w przepisach TP-KW § 31;

5)   na podstawie Biletu wielkopolskiego można przewieźć bezpłatnie psa;

6)   posiadaczowi biletu nie przysługuje odszkodowanie lub częściowy zwrot zapłaconej należności w razie częściowego ograniczenia ruchu pociągów;

7)   w razie stwierdzenia, że z Biletu Wielkopolskiego korzystają osoby inne niż na nim wskazane, przewoźnik uznaje bilet za nieważny, a osoby te traktuje jak podróżnych bez ważnego biletu;

8)   wymiana biletu na inny rodzaj lub na bilet innego przewoźnika, ani też przedłużenie terminu jego ważności, nie są dozwolone;

9)   za bilety zagubione, zniszczone, lub skradzione, przewoźnik nie zwraca należności i nie wydaje duplikatów, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania.

 

Opłaty

1)  opłata za Bilet Wielkopolski jest zryczałtowana i od opłaty tej nie stosuje się ulg;

2) cena Biletu Wielkopolskiego wskazana jest w Dziale II, pkt.  1 (Tabela opłat za bilety z ceną zryczałtowaną dla ofert specjalnych KW).

 

Zmiana umowy przewozu

1)   przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.

2)  przekazanie biletu niewykorzystanego lub wykorzystanego częściowo na inne osoby nie jest możliwe;

3)  zwrotu należności za całkowicie niewykorzystany Bilet Wielkopolski przedłożony przed rozpoczęciem terminu ważności dokonuje się na zasadach określonych w Regulaminie, po tym terminie nie ma możliwości zwrotu.

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.