Bezpieczeństwo na kolei

Bezpieczeństwo na kolei
 1. Zasady postępowania / zachowania się w określonych sytuacjach zagrożeń:

 

 1. a) co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie?
 • rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób,
 • pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki,
 • samochody, a zwłaszcza furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu dworców,
 • nie dotykaj podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki,
 • powiadom stosowne służby (straż ochrony kolei, policję, straż miejską, administratora obiektu),
 • jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosuj się do poleceń osób kierujących operacją,
 • zachowaj spokój i bezpiecznie, bez paniki opuść niebezpieczną strefę,
 • nie udawaj bohatera, reagowanie pozostaw profesjonalistom (policji, straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu)

 

 1. b) jak postępować w sytuacji zagrożenia atakiem bombowym:
  jeżeli wiesz o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś przedmiot niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, że może to być bomba lub inne niebezpieczne urządzenie, powinieneś to natychmiast zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie. Może to być najbliższa jednostka straży ochrony kolei, policji, straży miejskiej lub administrator obiektu.

Zawiadamiając policję podaj następujące informacje:

 • rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, podejrzany przedmiot),

Jak się przygotować:

 • pomyśl, którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku, pociągu lub innych zatłoczonych miejsc,
 • zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte podczas wybuchu,
 • pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, nie pozostawiać własnego bagażu bez opieki
 • zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia

 

 1. c) w przypadku podejrzanego (pozostawionego bez opieki) bagażu / pakunku:
 • nie dotykaj,
 • nie podnoś,
 • nie otwieraj,
 • nie przesuwaj,
 • powiadom inne osoby o niebezpieczeństwie

 

 1. d) w przypadku:
 • zauważenia wydobywającego się dymu lub ognia z zamkniętego pomieszczenia lub pobliskiego kosza na śmieci,
 • złego samopoczucia, duszności, pieczenia dróg oddechowych, bolesnego podrażnienia i łzawienia oczu,
  powiadom inne osoby o niebezpieczeństwie.

 

Powiadom natychmiast Policję (997,112), Straż Ochrony Kolei (22 474 00 00), ochronę dworca. W przypadku wystąpienia ww. zdarzeń w pociągu – powiadom również drużynę konduktorską.

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.