Przetarg 132 KW-P-12/2015

Przetarg 132 KW-P-12/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sprzedaż części zamiennych do autobusów szynowych serii SA108, SA132, SA134, pojazdów trakcyjnych EN57 Akw, EN76  połączona z ich dostarczeniem przez Wykonawcę do Punktów Utrzymania Taboru Zamawiającego"   KW-P-12/2015

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie wysłane.pdf

Ogłoszenie opublikowane. pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy. word

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.xlsx

Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. word

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz głównych dostaw. word

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. word

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej. word

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowaniu. pdf

Zapytania i odpowiedzi. pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy. xlsx

Rysunek oraz zdjęcia pomocnicze dotyczące poz. nr 3 Zadania nr XI.

Modyfikacja.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla Zadania III, Zadania V, Zadania VI, Zadania VII, Zadania IX, Zadania X, Zadania XI, Zadania XII, Zadania XIII, Zadania XIV, Zadania XV, Zadania XVI, Zadania XVII, Zadania XVIII, Zadania XIX, Zadania XX , Zadania XXI.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zadanie I, Zadanie IV, Zadanie VIII oraz o unieważnieniu postępowania na Zadanie II (plik PDF).

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.