Rozszerzamy zakres oferty specjalnej dla medyków! RSS feed

Rozszerzamy zakres oferty specjalnej dla medyków!

Drodzy Podróżni,

odpowiadając na kierowane do nas prośby Koleje Wielkopolskie rozszerzają grupę osób uprawnionych do korzystania z oferty specjalnej „Bilet miesięczny za 1 zł”. Od 23 maja z oferty mogą skorzystać pracownicy reprezentujący następujące zawody:

  • lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni;
  • ratownicy medyczni;
  • dyspozytorzy medyczni;
  • kierowcy pogotowia ratunkowego;
  • pracownicy zajmujący się utrzymaniem czystości w placówkach ochrony zdrowia;
  • opiekunowie medyczni;
  • radiolodzy i elektroradiolodzy;
  • pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych;

na podstawie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu zawierającego nazwę wykonywanego zawodu.

Szczegółowe warunki i zasady korzystania z oferty można pobrać TUTAJ.

 Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.