Oferta Specjalna: bilet miesięczny za złotówkę dla pracowników ochrony zdrowia. RSS feed

Oferta Specjalna: bilet miesięczny za złotówkę dla pracowników ochrony zdrowia.

Od 15 kwietnia Koleje Wielkopolskie wprowadzają Ofertę Specjalną  biletu miesięcznego za symboliczną złotówkę skierowaną dla pracowników ochrony zdrowia.

Zgodnie z warunkami taryfowymi ww. Oferty Specjalnej, do skorzystania z niej będą uprawnieni:

  • lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni – na podstawie dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
  • ratownicy medyczni – na podstawie aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego;
  • dyspozytorzy medyczni – na podstawie aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego;
  • kierowcy pogotowia ratunkowego – na podstawie prawa jazdy i zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
  • pracownicy zajmujący się utrzymaniem czystości w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie identyfikatora służbowego;
  • opiekunowie medyczni – na podstawie identyfikatora służbowego;
  • radiolodzy i elektroradiolodzy – na podstawie identyfikatora służbowego;
  • pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – na podstawie identyfikatora służbowego;

Oferta Specjalna umożliwia przejazdy pociągami osobowymi uruchamianymi przez Koleje Wielkopolskie na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych „tam” oraz „tam i z powrotem” w cenie 1,00 zł. Bilety dostępne będą w punktach odprawy w przedsprzedaży do 30 dni naprzód, a także w pociągu u obsługi z ważnością od dnia nabycia (bez opłaty za wydanie biletu).

Każda osoba z biletem miesięcznym za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia będzie musiała posiadać w pociągu ważny dokument, poświadczający uprawnienie do korzystania z takiego przejazdu (właściwy dla wykonywanego zawodu).

Jednocześnie informujemy, że w pociągach KW honorujemy bilety wydane na podstawie oferty specjalnej Spółki POLREGIO – „Bilet miesięczny za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia”, wystawionych na przejazdy pociągami POLREGIO sp. z o.o. zgodnie z relacją wskazaną na bilecie.

 

Pobierz Szczegółowe warunki i zasady korzystania z oferty

 

 Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.