Zwrot biletów okresowych zakupionych do 13.03.2020 r. RSS feed

Zwrot biletów okresowych zakupionych do 13.03.2020 r.

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. informuje, że Podróżnym, którzy w związku z wdrożeniem nadzwyczajnych rządowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, w tym            decyzją o zamknięciu m.in. wszystkich placówek oświatowych, placówek kultury w tym kin i teatrów          ogłoszoną 11 marca 2020 roku przez Prezesa Rady Ministrów oraz ograniczeniami w kursowaniu pociągów od dnia 23 marca 2020 roku, zamierzają zrezygnować z przejazdów pociągami uruchamianymi  przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety okresowe odcinkowe (tygodniowe, miesięczne lub kwartalne) oraz wg oferty BUS – TRAMWAJ – KOLEJ, zakupione w kasie biletowej, pociągu lub biletomacie najpóźniej 23 marca 2020 r., ważne na przejazdy 12 marca i później, jest dokonywany w odstępstwie od obowiązujących terminów (tzn. nawet po upływie odpowiednio: pierwszego, dziesiątego lub trzydziestego dnia terminu ważności biletu), bez potrącenia odstępnego, proporcjonalnie do czasu, w jakim nie mogły one być wykorzystane.

W przypadku Podróżnych, którzy nabyli bilety okresowe odcinkowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne) za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży tj. za pośrednictwem strony www.biletywielkopolskie.pl , zwroty należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety, będą dokonywane na drodze reklamacji bez potrącania odstępnego, proporcjonalnie do czasu, w jakim nie mogły one być wykorzystane. Powyższe dotyczy biletów zakupionych najpóźniej 23 marca 2020 r., ważnych na przejazdy w dniach 12 marca i później.

W przypadku zwrotu biletu okresowego (tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego, strefowego BTK) zakupionego w kasie biletowej, pociągu lub biletomacie dokonywanego w trybie reklamacyjnym prosimy do wniosku dołączyć oryginał tego biletu.Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.