Ogłaszamy nowy KONKURS! RSS feed

Ogłaszamy nowy KONKURS!

Ogłaszamy wyjątkowy konkurs fotograficzny, którego efektem będzie wybór 12 fotografii, przeznaczonych do naszego kalendarza biurkowego na 2021 r. Do wygrania atrakcyjne nagrody! W każdym etapie konkursu można będzie wygrać tablety oraz słuchawki bezprzewodowe.

Konkurs prowadzony będzie na naszym profilu na facebooku od 2 marca do 31 października 2020 r. i będzie składał się z 3 etapów:
– I. etap od dnia 2.03.2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
– II. etap od dnia 1.05.2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.
– III. etap od dnia 1.08.2020 r. do dnia 31 października 2020 r.

Na zakończenie każdego etapu Konkursu zostaną wybrane 4 zdjęcia, które będą docelowo zamieszone w kalendarzu.

Zadaniem Konkursowym jest:
wykonanie zdjęcia do kalendarza biurkowego Kolei Wielkopolskich o maksymalnej wadze 5 Mb, przedstawiającego nasz pociąg w tle z ciekawym miejscem lub obiektem znajdującym się w miejscowości, gdzie zlokalizowana jest stacja kolejowa, z której odjeżdżają nasze pociągi i przesłanie jej na adres e-mail: facebook@koleje-wielkopolskie.com.pl

Ogłoszenie wyników nastąpi ostatniego dnia każdego z 3 etapów konkursowych.
Każdy Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia tylko jednej pracy konkursowej w każdym etapie konkursu. Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Konkursu.

Pamiętaj! Wraz ze zdjęciem konkursowym, na wskazany adres należy przesłać skan posiadanego biletu na przejazd pociągami KW oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia.

 Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.