Nowe pojazdy spalinowe dla Kolei Wielkopolskich RSS feed

Nowe pojazdy spalinowe dla Kolei Wielkopolskich

Informujemy, że rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniliśmy dostawcę czterech nowych trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych typu 36WEhd. Pojazdy te stanowić będą istotne uzupełnienie naszego taboru i będą obsługiwać połączenia głównie na liniach Poznań – Wągrowiec – Gołańcz oraz Poznań – Grodzisk Wlkp. – Wolsztyn.

Firma NEWAG SA, jako zwycięzca przetargu zadeklarowała dostawę odpowiednio, pierwszych dwóch składów w terminie 410 dni od daty podpisania umowy, pozostałe dwa zostaną dostarczone za 500 dni. Łączna wartość zamówienia podstawowego (4 składów) opiewa na kwotę 94 956 000 złotych brutto. Planowane dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach WRPO 2014+ („Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego, działanie 5.2) wynosi 66 368 000 złotych.

Dodatkowo w ramach zamówienia objętego prawem opcji istnieje możliwość zakupu dwóch kolejnych składów, a jego wartość wynosi 47 478 000 złotych brutto. Po wyborze wykonawcy dokumentacja zostanie przekazana do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu kontroli zostanie podpisana umowa z Firmą NEWAG, o czym poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie.Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.