Nowoczesny Punkt Utrzymania Taboru Spalinowego w Wągrowcu RSS feed

Nowoczesny Punkt Utrzymania Taboru Spalinowego w Wągrowcu

9 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego”. Całkowita wartość projektu wynosi 49,2 mln zł, w tym wysokość środków przekazanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 34 mln zł.

Koleje Wielkopolskie wybudują i wyposażą nowoczesny Punkt Utrzymania Taboru Spalinowego w Wągrowcu, przeznaczony do obsługi spalinowych zespołów trakcyjnych dla poziomów P1 i P2, z możliwością rozszerzenia o naprawy poziomu P3. W nowym Punkcie planowane jest wykonywanie przeglądów taboru, usuwanie mniejszych awarii i uszkodzeń taboru, a także wykonywanie innych czynności związanych z utrzymaniem pojazdów. W ramach realizowanej inwestycji zostanie także zakupione i zainstalowane wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wymienionych wyżej obiektów infrastrukturalnych. 

Na infrastrukturę realizowaną w ramach projektu składają się: hala przeglądów o długości 108 m i szerokości 16 m, hala postojowa o długości 96 m i szerokości 20 m, infrastruktura torowa i drogowa, a także punkt tankowania pojazdów. Prezes Włodzimierz Wilkanowicz podkreśla, że nowa inwestycja jest niezbędna dla działania spółki ze względu na jej ciągły rozwój. – Praca eksploatacyjna i liczba pasażerów na liniach obsługiwanych trakcją spalinową wzrosły w ciągu ostatnich 7 lat o ponad 70 procent.

– To ważny projekt wpisujący się w działania Kolei Wielkopolskich. Spółka dojrzała do poziomu, w którym musi mieć tego rodzaju zaplecze utrzymaniowe, a my to umożliwiamy – zaznaczył Marszałek Marek Woźniak. – Pociągi elektryczne mają swoje miejsce do serwisowania w Zbąszynku. Pociągi spalinowe zyskają taką przestrzeń w Wągrowcu – dodał wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

 

 

 Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.