Bilet Bus Tramwaj Kolej – badania ankietowe w Punktach Obsługi Klienta ZTM (1-12 kwietnia) RSS feed

Bilet Bus Tramwaj Kolej – badania ankietowe w Punktach Obsługi Klienta ZTM (1-12 kwietnia)

W okresie od 1 do 12 kwietnia Zarząd Transportu Miejskiego wraz ze spółkami Koleje Wielkopolskie i POLREGIO oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego będzie prowadził badania ankietowe dotyczące oferty biletu Bus Tramwaj Kolej. Badania będą prowadzone m.in. wśród kupujących bilety okresowe w Punktach Obsługi Klienta ZTM, na stacjach kolejowych oraz w pociągach Kolei Wielkopolskich i POLREGIO.

 

Badania będą prowadzone wśród pasażerów korzystających z biletów okresowych Bus Tramwaj Kolej – umożliwiają one bowiem przejazdy na liniach ZTM, a także wśród  klientów kupujących bilety okresowe i specjalne ZTM na sieć, na strefę A – są one bowiem honorowane w pociągach Kolei Wielkopolskich i POLREGIO na obszarze obejmującym stacje z nazwą Poznań oraz Kiekrz.

 

Przypomnijmy, że 1 września 2017r. oferta biletu Bus Tramwaj Kolej została rozszerzona o strefy D, E, F i G, tak aby jeszcze więcej mieszkańców Poznania i województwa wielkopolskiego zachęcić do przesiadki na transport zbiorowy. Dodatkowo umożliwiono posiadaczom biletów okresowych i specjalnych ZTM na sieć, na strefę A przejazdy  pociągami KW i POLREGIO na obszarze obejmującym stacje z nazwą Poznań oraz Kiekrz.

 

Bilet Bus Tramwaj Kolej znacznie rozszerza i uatrakcyjnia oferty taryfowe, umożliwiając  pasażerom łączenie różnych form przemieszczania się. Celem rozszerzenia zasięgu biletu o nowe strefy, z atrakcyjnymi cenami dla pasażerów był dalszy wzrost liczby nowych pasażerów i tym samym zmniejszenie liczby osób korzystających z samochodów.

 

Uatrakcyjnienie oferty wpłynęło na wzrost sprzedaży biletów BTK. Średnia sprzedaż biletów od września 2016r. do sierpnia 2017r. wynosiła 4709 sztuk, natomiast od września 2017r. do sierpnia 2018r. już 7040 sztuk. Odnotowano zatem bardzo duży, bo 49,5-procentowy wzrost sprzedaży. Rekord osiągnięto w październiku ub.r. kiedy klienci kupili 9738 biletów Bus Tramwaj Kolej. Największa sprzedaż tego biletu dotyczy strefy kolejowej C (wrzesień 2017 – październik 2018r.: 48 proc. sprzedanych biletów) oraz strefy A ZTM.

 

Celem badań ankietowych jest pozyskanie jak najbardziej dokładnych informacji od klientów o bilecie BTK, ale także – przy okazji – rozszerzenie wiedzy o tej ofercie. Badania przeprowadzone zostaną w Punktach Obsługi Klienta ZTM podczas zakupu biletu okresowego (podlegającego honorowaniu w pociągach Kolei Wielkopolskich i POLREGIO). Pracownik POK zada maksymalnie 3 pytania. 

 

Ankiety przeprowadzone będą również wśród pasażerów podróżujących koleją korzystających z biletu BTK. Będą to ankiety papierowe, które po wypełnieniu należy zostawić na siedzeniu lub przekazać drużynie konduktorskiej. Kolejne badanie przeprowadzone będzie na stacjach kolejowych w strefie A. Ankieterzy zapytają czy pasażer przemieszczając się po strefie A używa biletu BTK, PEKA (lub inny nośnik biletu honorowanego) czy innego biletu.

Więcej o ofercie biletu Bus Tramwaj Kolej na specjalnie dedykowanej stronie: http://bustramwajkolej.pl/Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.