Szkolenia pracowników pierwszego kontaktu z Pasażerem RSS feed

Szkolenia pracowników pierwszego kontaktu z Pasażerem

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Pasażerów Spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. rozpoczęła szkolenia pracowników pierwszego kontaktu z Pasażerem (Drużyny konduktorskie, Kasjerzy, Sekretariat, Obsługa Pasażera).

Nowatorski program uczenia prowadzony przez Przedstawicielkę Centrum CODA z Konina jest bardzo ciekawy. Dużo ćwiczeń powoduje, że pracownicy nabywają przydatnych umiejętności dedykowanych Pasażerom z ograniczeniami słuchowymi. Staramy się nauczyć jak najwięcej przydatnych w codziennej pracy umiejętności jak:

• Wprowadzenie do tematyki osób niesłyszących i niedosłyszących,
• Alfabet i liczebniki,
• Przedstawienie się / pierwszy kontakt,
• Czas w języku migowym/ przeczenia/pytania,
• Słownictwo z zakresu transportu kolejowego,
• Słownictwo z zakresu pierwszej pomocy,
• Ćwiczenia doskonalące.

Uczestnictwo pracowników Spółki w szkoleniach przyniesie szereg korzyści naszym Pasażerom. Chcemy zwiększyć liczbę pracowników pierwszego kontaktu posiadających umiejętność porozumiewania się z Osobami Głuchymi lub Niedosłyszącymi (które używają języka migowego). Każdego dnia doskonalimy jakość świadczonej usługi przewozu i dlatego postanowiliśmy poszerzyć grono tych osób wśród naszych Pracowników.

Znajomość podstawowych zwrotów grzecznościowych i słownictwo związane z podróżą pozytywnie wpłynie na wzrost poczucia pewności naszych Pasażerów oraz Pracowników Spółki w kontaktach z Pasażerem z niepełnosprawnością. Jesteśmy przewoźnikiem przychylnym i dostępnym każdemu Pasażerowi również z ograniczeniami słuchu.

Koleje Wielkopolskie z sercem. Wszystkim Pasażerom życzymy udanych podróży.

 

 

 

 Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.