PASAŻER – KOLEJLOVE – KOLEJE WIELKOPOLSKIE RSS feed

PASAŻER – KOLEJLOVE – KOLEJE WIELKOPOLSKIE

Spółka Koleje Wielkopolskie jako pierwszy z przewoźników kolejowych, podjęła się rozpowszechniania i promowania wśród Pasażerów Innowacji Społecznej Wielkich Jutra prowadzonej przez Portal KolejLove.

 

Podróże KolejLove

 

Współpraca z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych FAREON w zakresie Projektu KolejLove, jest kolejnym etapem w działaniach Spółki w zakresie wsparcia dla Pasażerów z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej prowadzonych przez Spółkę. Umowa o współpracy, która obejmuje wzajemne świadczenie informacji o usługach podmiotów będzie trwało do końca 2019 r. i o jeden dzień dłużej… i miała miejsce poprzez szereg działań informacyjnych obu podmiotów realizowanych zarówno przez KolejLove i Spółkę Koleje Wielkopolskie, Jesteśmy przewoźnikiem, który ma stały kontakt z Pasażerami; we wzajemnej korespondencji (wnioski, reklamacje, skargi), podczas zgłoszeń Pasażerów z niepełnosprawnościami, w zakresie planowanych przez te osoby przejazdów, poprzez portal społecznościowy FaceBook, czy za pośrednictwem naszej strony internetowej www.koleje-wielkopolskie.com.pl na którą Podróżnych serdecznie zapraszamy.

KolejLove jest dedykowany i ma służyć PASAŻEROM i realizacji ich podróży poprzez obecność asystenta czyli towarzysza w podróży uzyskanego podczas korzystania z Projektu KolejLove. Nowatorski projekt KolejLove powstał pod auspicjami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i powinien przynieść pozytywny oddźwięk społeczny. Zostając Partnerem kolejowym w tego rodzaju działaniach prospołecznych, stajemy się jeszcze bliżsi społecznemu odbiorowi przez Pasażera „kolei” przyjaznej i przystępnej każdemu.

Portal stanowi elektroniczną platformę pozwalającą na kojarzenie ze sobą, chcących odbyć podroż w danym kierunku, Osób z niepełnosprawnością oraz innych Pasażerów udających się w tym samym kierunku i czasie. Platforma ma formę strony internetowej klasycznej jak i strony w wersji mobilnej, dostępnej na smartfony i tablety. Celem całego rozwiązania jest możliwość znalezienia przez Osoby z niepełnosprawnością Opiekuna w podroży, który w zamian za pomoc przed, w trakcie oraz po zakończeniu podróży mógłby podróżować jako opiekun osoby z niepełnosprawnością i w ten sposób obniżyć znacznie koszt swojego przejazdu (fakultatywnie).

Naszym Pasażerom życzymy udanych podróży.

Baner reklamowy - kolejlove

 

Baner reklamowy - kolejloveWyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.