Nowy Punkt Utrzymania Taboru w Wągrowcu RSS feed

Nowy Punkt Utrzymania Taboru w Wągrowcu

Spółka Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. planuje rozpoczęcie z początkiem 2019 r. budowy zaplecza technicznego dla taboru spalinowego w Wągrowcu.
W dniu 31 sierpnia 2018r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę o identyfikacji projektu pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez budowę zaplecza technicznego dla taboru spalinowego” realizowanego przez spółkę Koleje Wielkopolskie jako projektu pozakonkursowego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

W nowym Punkcie Utrzymania Taboru planowane jest wykonywanie przeglądów /serwisowanie/ taboru spalinowego na poziomie P1 , P2 , a okazjonalnie /w razie potrzeby/ także P3 oraz wykonywanie napraw i modernizacji w mniejszym zakresie.

Zakres inwestycji obejmować będzie między innymi: dwutorową halę przeglądową, czterotorową halę postojową, bocznicowy układ torowy a także przebudowę przejazdu kolejowego wraz z rozjazdami przez ul. Leśną w Wągrowcu, stację paliw, automatyczną myjnię szczotkową, urządzenia układu odfekalniania i wodowania pociągów, układ zabezpieczenia przed obladzaniem, urządzenie rozmrażająco – osuszające, instalację magazynowania i dystrybucji piasku, urządzenia do pomiaru profilu koła, symulator jazdy pojazdem trakcyjnym.
Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie 2020/2021 r.

Informacja o identyfikacji projektu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 31.08.2018 r. (plik .PDF)Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.