Jedź na Air Show 2018 z Kolejami Wielkopolskimi, bilet powrotny otrzymasz za darmo! RSS feed

Jedź na Air Show 2018 z Kolejami Wielkopolskimi, bilet powrotny otrzymasz za darmo!

Już 19-20 maja na terenie poznańskiego lotniska na Ławicy, odbędą się międzynarodowe pokazy lotnicze. Z tej okazji mamy dla Was mega promocję! Każdy kto wybierze się Kolejami Wielkopolskimi do Poznania, otrzyma od nas na wykorzystanym  bilecie jednorazowym okazjonalny stempel, który uprawni do nieodpłatnego przejazdu powrotnego. By uzyskać stempel należy nas odwiedzić na naszym stoisku nr 39 (między stoiskiem Lotto, a PSP) o które możecie  pytać wolontariuszy.

                        Regulamin oferty specjalnej „Air Show 2018 z Kolejami Wielkopolskimi

 

1.Uprawnieni

Każda osoba zamierzająca uczestniczyć w wydarzeniu Air Show 2018, która zakupi na zasadach określonych  w Regulaminie Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego bilet jednorazowy na przejazd ,,Tam” zgodnie z cennikiem opłat za bilety jednorazowe ważny na przejazd   w dniach 19 i 20 maja 2018 roku.

 

2.Zakres ważności i warunki stosowania

Na podstawie posiadanego biletu, o którym mowa w ust. 1, przejazd:

 1. na imprezę odbywać się będzie na podstawie biletów jednorazowych w jedną stronę (,,tam”), nabytych według indywidualnych uprawnień;
 2. z powrotem będzie odbywał się nieodpłatnie na podstawie zakupionego wcześniej
  i wykorzystanego biletu na przejazd ,,tam” po warunkiem , że uzyska na odwrocie biletu papierowego pieczątkę lub do biletu elektronicznego poświadczenie uczestnictwa w wydarzeniu Air Show 2018 (wzór pieczątki w załączeniu).

 

Pieczątka będzie dostępna podczas imprezy na stanowisku Kolei Wielkopolskich pod numerem 39.

 

3.Zmiana umowy przewozu

 1. Bilet wraz z pieczątką lub wydanym poświadczeniem ważny jest na przejazd tylko w pociągach obsługiwanych przez Spółkę Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
 2. Zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu, stacji przeznaczenia, drogi przejazdu oraz przewoźnika nie jest dozwolona.
 3. Za zagubiony bilet wraz z pieczątką nie wydaje się duplikatów ani poświadczeń.
 4. Bilet, z którym podróżny zgłosi się do stanowiska po odpowiedni stempel powinien być odnotowany przez pracowników Spółki Koleje Wielkopolskie w celu zbioru danych statystycznych o ilości biletów, na których nastąpił darmowy powrót do stacji docelowej.
 5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu, o którym mowa w ust. 2 podróżny zobowiązany jest do zakupu nowego biletu zawierającego umowę przewozu.
 6. Na przewóz roweru należy nabyć odpowiedni bilet, na zasadach określonych w Regulaminie Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Taryfie przewozowej (KW -TP).
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach i zasadach korzystania z oferty specjalnej stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego i KW -TP.

 

 Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.