Poznańska Kolej Metropolitalna – co warto wiedzieć? RSS feed

Poznańska Kolej Metropolitalna - co warto wiedzieć?

Zrównoważona polityka transportowa to nie tylko slogan. Wielkopolska jest szczególnym miejscem na mapie szlaków komunikacyjnych, a zachodzące procesy społeczne i gospodarcze wymuszają poszukiwanie rozwiązań sprzyjających tworzeniu zrównoważonej polityki transportowej, właśnie. W tym celu podjęto działania mające na celu usprawnienie publicznego transportu zbiorowego a ich sygnatariuszami są : samorząd województwa wielkopolskiego oraz tworzące Stowarzyszenie Metropolia Poznań, gminy powiatu poznańskiego, miasto Poznań, powiat Poznań oraz Oborniki, Szamotuły, Skoki i Śrem.  

Jednym z efektów tych działań jest Poznańska Kolej Metropolitalna (dalej PKM), gdzie rolę organizatora projektu powierzono Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, a jego realizację powierzono największemu samorządowemu operatorowi pasażerskich przewozów regionalnych w Wielkopolsce, jakim są Koleje Wielkopolskie sp. z o.o..

Wartym podkreślenia – co było i jest istotą PKM – jest wspólne, zgodne i solidarne partycypowanie w kosztach związanych z uruchomieniem dodatkowych połączeń przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, skupione wokół Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz te będące jego (projektu) partnerami. Największą część kosztów wdrożenia i funkcjonowania PKM poniesie Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

PKM obsługiwana przez Koleje Wielkopolskie to nowoczesny tabor, większy komfort podróży, w niedalekiej przyszłości zmodernizowane węzły przesiadkowe oraz Parkingi Park&Ride. Dzięki projektowi do 2021 roku pojawią się drogi rowerowe i parkingi Bike & Ride, tworząc infrastrukturę przyjazną rowerzystom. PKM to także wspólny bilet okresowy Bus – Tramwaj – Kolej, niższe koszt podróży oraz docelowo mniej korków i ochrona środowiska.

Poznańska Kolej Metropolitalna obejmie swoim zasięgiem obszar w promieniu ca. 50 km od Poznania wyznaczony przez stacje końcowe na poszczególnych liniach kolejowych. Nowa karta w pasażerskich przewozach kolejowych zostanie zapisana już 10. czerwca, tego dnia nastąpi zwiększenie liczby połączeń na trasach położonych wzdłuż czterech linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego, tj. Poznań Główny – Grodzisk Wielkopolski, Poznań Główny – Wągrowiec, Poznań Główny – Nowy Tomyśl, Poznań Główny – Jarocin.

 Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.