Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wraz z ich dostarczeniem”. RSS feed

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wraz z ich dostarczeniem”.

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. informują, że w dniu 06 lutego br. dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wraz z ich dostarczeniem.”. Przetarg ten był opublikowany w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 13.10.2017 r. pod numerem 2017/S 197-405738. Zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w świetle przyjętego kryterium oceny ofert, określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Kryterium oceny ofert –  Cena brutto 90,00%, Termin dostawy – 2%, Okres gwarancji – 8%.

Do przetargu stanęli dwaj oferenci – konsorcjum Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spółka Akcyjna oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna, której oferta otrzymała ocenę 98,0667 pkt, oraz  NEWAG Spółka Akcyjna, której oferta otrzymała 94,4131 pkt.

 

Szczegóły ofert:

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna, ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Punktacja:

Cena brutto oferty: 90,0000 pkt – 67.994.400,00 zł brutto.

Termin dostawy: 0,0667 pkt – Pojazd 1 i 2 -390 dni, Pojazd 3 i 4 – 420 dni.

Okres gwarancji: 8,0000 pkt – 52 miesiące.

Łączna punktacja: 98,0667 pkt.

 

 

NEWAG Spółka Akcyjna, ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz

Cena brutto oferty: 88,8746 pkt – 68.855.400,00 zł brutto.

Termin dostawy: 0,0000 pkt – Pojazd 1,2,3,4 – 420 dni.

Okres gwarancji: 5,5385 pkt, – 36 miesięcy.

Łączna punktacja: 94,4131 pkt.

 

Wszystkie 4 pojazdy, które trafią do Kolei Wielkopolskich będą to pojazdy typu „Link”. Mają posiadać 125 miejsc siedzących (maksymalnie do 20 uchylnych), minimum 190 miejsc stojących oraz minimum 4 miejsca na rowery. Prędkość eksploatacyjna pojazdu – minimum 120 km/h.

Zakup pojazdów będzie dofinansowany z Funduszy Europejskich
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 poddziałania 5.2.2 – Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich w ramach projektu „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup czterech dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych” kwotą 44.200.000,00 zł.Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.