Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska” III edycja RSS feed

Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska” III edycja

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” III edycja – „Jakość powietrza to jakość Życia”.

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 szkół podstawowych oraz klas 2 i 3 gimnazjów. Tematem III edycji Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest walka ze smogiem.

Przedmiotem III edycji Konkursu jest wykonanie ulotki propagującej walkę ze smogiem zawierającej m.in. stan faktyczny, a stan oczekiwany; zachowania szkodzące środowisku, sprzyjające jego poprawie; podejmowane działań w celu poprawy jakości powietrza:

  • ulotka w formie papierowej powinna mieć dwie strony formatu A5 (14,8 cm x 21,0 cm) – orientacja pionowa,
  • ulotka musi zawierać logotyp: „JAKOŚĆ POWIETRZA TO JAKOŚĆ ŻYCIA” dostępny do pobrania ze strony: www.umww.pl w zakładce Urząd – Departament Środowiska – Konkursy
    pod hasłem: Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska” III edycja – „Jakość powietrza to jakość życia”. Logotyp należy umieścić na pierwszej stronie ulotki, minimalne wymiary logotypu: 4,06 cm na 3,21 cm.,
  • forma zapisu ulotki – zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB – tzw. „pen drive”) – w oryginalnej wielkości wydruku (1:1), w formacie TIFF, jpg lub pdf, w rozdzielczości minimum 300 dpi.

Czas trwania III edycji Konkursu od 5 lutego 2018 r. (data ogłoszenia) do 30 marca 2018 r. (ostateczny termin składania prac). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali. Nagrody/wyróżnienia rzeczowe zostaną przyznane uczniom biorącym udział w Konkursie. Ponadto uhonorowane zostaną szkoły, z których pochodzą nagrodzeni uczniowie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału. Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem: www.umww.pl w zakładce Urząd – Departament Środowiska pod hasłem Konkursy.Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.