Przejazdy osób z niepełnosprawnościami w okresie 2014 – 2017 RSS feed

Przejazdy osób z niepełnosprawnościami w okresie 2014 - 2017

Chociaż dziś nie dzień 3 grudnia, czyli Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, to pragniemy podziękować wszystkim naszym podróżnym, również osobom z niepełnosprawnościami, za odbywane wspólnie przejazdy. Spółka Koleje Wielkopolskie we współpracy z Organizatorem Przewozów czyli Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu aktywizuje Osoby z niepełnosprawnościami i Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

Wspomagamy aktywizację przewozów ww. osób, wzmacniamy proces uspołecznienia, umożliwiając dojazd do pracy, na uczelnię czy w celach społeczno – towarzyskich.
Tysiące osób każdego dnia próbuje dotrzeć do wyznaczonego celu. Jednak niektórzy muszą zastanawiać się, na jakie przeszkody napotkają na swojej drodze i czy uda im się bezpiecznie je ominąć, czy znajdą informację o dogodnym dla siebie dojściu, czy wsiądą do pociągu i czy uda się im dotrzeć bezpiecznie do celu swojej podróży. Człowiek z pełną sprawnością ruchową rzadko zastanawia się nad tym czy nierówności chodnika uniemożliwią mu poruszanie się, czy przy wejściu do dworca czy na peron są schody, które uniemożliwią kontynuację podróży? Obszary zintegrowanych węzłów przesiadkowych mają szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb i prawa do samodzielnego i niezależnego przemieszczania się. Poprawa dostępności jest obecnie z jednym z priorytetów realizacji zasad równości i przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Spółka Koleje Wielkopolskie podejmuje działania, które mogą usprawnić podróżowanie jak: nowoczesny tabor, szybkość przejazdu, konkurencyjna cena, miła i fachowa obsługa.

 

Wiemy, że poza wymienionymi przejazdami istnieje również wiele przejazdów realizowanych bez zgłoszenia z powodu dostosowania wielu stacji i wszystkich pojazdów Spółki Koleje Wielkopolskie, oraz mobilności pasażera, co oferuje podróżnemu swobodę i poczucie niezależności, tak niezbędne w życiu każdego z nas.

W codziennej komunikacji z podróżnym z niepełnosprawnością Spółka odnotowuje korespondencję od osób z niepełnosprawnościami:

Proponujemy opiekę podczas przejazdu, edukację tzn. zapoznanie w zakresie bezpiecznego korzystania z dworca oraz pociągu. Czynnik ludzki oraz edukacja
w tym zakresie zostały połączone w szeregu działań Spółki. Zachęcamy osoby
z niepełnosprawnościami do korzystania z e-maila im dedykowanego w celu uzyskania informacji związanych z zamierzonym przejazdem. E-mail to: bezbarier@koleje–wielkopolskie.com.pl

Przypominamy zasady dotyczące procesu przewozu osoby z niepełnosprawnością w pociągach Spółki Koleje Wielkopolskie.

Polityka Spółki związana jest z podnoszeniem jakości świadczonych usług i podejmowaniem wszelkiego rodzaju działań, aby podróżny nie został pozostawiony bez możliwości realizacji zamierzonego przejazdu. Spółka wskazuje podróżnym, że wcześniejsze powiadomienie, przynajmniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem, jest uzasadnione i pozwala przeprowadzić wywiad, dzięki któremu możliwe jest określenie, jaka forma pomocy będzie potrzebna. Więcej informacji dla osoby o ograniczonej sprawności, która będzie podróżowała, to danie nam szansy na przygotowanie: np. zmiany rodzaju środka transportowego, zorganizowanie asysty, otwarcie drogi specjalnej itp. Wymaganie z 48-godzinnym wyprzedzeniem zgłoszenia oparte jest na ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. Jeżeli zgłoszenie nastąpi mniej niż 48-godzin przed przejazdem, to oczywiście Spółka podejmie działania, chcąc dopełnić wszelkiej staranności, aby taki przewóz zrealizować.

Wszystkie pociągi Spółki Koleje Wielkopolskie są w pełni przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością, pojazdy są wyposażone w windy oraz podnośniki, toalety w przestrzeni dedykowanej osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.

Zgłoszenie o udzielenie pomocy podczas planowanego przejazdu pasażerowie mogą kierować w różny, dogodny dla siebie sposób poprzez:
Dyspozyturę Spółki – na e-mail: dyspozytura@koleje-wielkopolskie.com.pl;
Infolinię Spółki – (61) 27 92 778 – czynna w godzinach 7:00 – 22:00;
Formularz zgłoszeniowy na stronie Spółki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych: Jak znaleźć informację? Strona główna > Dla pasażera > Informacje dla niepełnosprawnych > Zgłoszenie przejazdu osób niepełnosprawnych;
Zgłoszenie osobiste w siedzibie Spółki.

Po wysłaniu e-mailem zgłoszenia podróżny dostaje odpowiedź o przyjęciu zgłoszenia do realizacji. Podróżny powinien przekazać następujące informacje:
imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ilość osób, które będą odbywały przejazd, rodzaj niepełnosprawności, informacje czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim (jakim?) lub czy używa innego sprzętu ułatwiającego poruszanie się (jakiego?), data podróży, stacje odjazdu/przyjazdu, godzina odjazdu/przyjazdu wybranego połączenia.
Osoby o widocznej niepełnosprawności ruchowej, w tym poruszające się na wózku inwalidzkim, a także osoby niewidome, które nie posiadają ważnego biletu oraz osoby o ograniczonej sprawności poruszania się nie muszą zgłaszać się do obsługi pociągu w celu nabycia biletu. Bilet ww. osoby kupują podczas kontroli bez dodatkowej opłaty.

W pociągach wydzielone są specjalne miejsca przeznaczone dla osób podróżujących na wózkach inwalidzkich – piktogram na szybie pojazdu jednoznacznie wskazuje, którym wejściem należy wsiąść do pociągu. Tym samym osoby niepełnosprawne nie muszą, jeśli tego nie chcą, przesiadać się na siedzenia, w które wyposażone są pojazdy i mogą całą podróż odbyć bezpiecznie korzystając ze swojego sprzętu. Wszystkie wejścia do pojazdów oraz korytarze i przedsionki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do korzystania z przejazdów pociągami Kolei Wielkopolskich.

 Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.