Unijne dofinansowanie na tabor spalinowy Kolei Wielkopolskich RSS feed

Unijne dofinansowanie na tabor spalinowy Kolei Wielkopolskich

27 października 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja prasowa dotycząca planowanego zakupu czterech dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych o łącznej pojemności 760 osób. Projekt będzie dofinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pojazdy służyć będą realizacji pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze województwa wielkopolskiego na trasach niezelektryfikowanych Poznań-Wolsztyn oraz Poznań-Gołańcz. Tabor będący przedmiotem projektu będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych, dysponuje bowiem specjalnymi rampami, minimum dwoma miejscami dla osób na wózkach inwalidzkich z możliwością przypięcia ich pasami oraz dostosowanymi toaletami dla tych osób. 

 

 

Celem realizacji projektu jest poprawa mobilności mieszkańców regionu przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków oddziaływania transportu na środowisko. Rezultatem projektu będzie usprawnienie transportu publicznego na terenie województwa wielkopolskiego poprzez zapewnienie dogodnych warunków dojazdu do miejsc pracy, szkół, centrów kultury i usług społecznych oraz miejsc wypoczynku. Efektywne, sprawne i charakteryzujące się wysoką jakością połączenia kolejowe wzmocnią funkcję aglomeracji poznańskiej, zwiększając jednocześnie jej powiązania z otoczeniem regionalnym. Dostosowanie ilości i jakości usług świadczonych przez transport kolejowy do oczekiwań i realnych potrzeb pasażerów zachęci mieszkańców województwa do korzystania z transportu zbiorowego, co przełoży się na ograniczenie liczby podróży indywidualnych. Dzięki zmniejszeniu liczby podróży samochodami w granicach aglomeracji poznańskiej i na drogach dojazdowych nastąpi zmniejszenie zatłoczenia na drogach i wynikających z tego emisji hałasu i zanieczyszczeń.

Więcej informacji na temat Działania 5.2. „Transport kolejowy” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 można uzyskać na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.pl



Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.