Wyniki badań jakości świadczonych usług w pociągach Kolei Wielkopolskich RSS feed

Wyniki badań jakości świadczonych usług w pociągach Kolei Wielkopolskich

W kwietniu bieżącego roku już po raz siódmy, w pociągach uruchamianych przez Koleje Wielkopolskie przeprowadzone zostało wśród pasażerów badanie jakości świadczonych usług. Przypomnijmy, że celem badania jest najlepsze dostosowanie oferty spółki do potrzeb naszych obecnych oraz przyszłych Klientów oraz poznanie oczekiwań podróżnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, oczekiwań co do rozkładu jazdy, poszczególnych elementów podróży czy też otoczenia stacji i przystanków kolejowych. Serdecznie dziękujemy za wszystkie opinie (ponad 2800 wypełnionych ankiet), które Państwo wyraziliście.

Wśród poszczególnych elementów podróży najwyżej ocenione zostały przez Państwa łatwość zakupu biletu, czystość oraz bezpieczeństwo w pociągu.

Wyniki badań jakości:

 

Pozytywnie oceniają Państwo również:

– czas przejazdu, który pozytywnie ocenia 90% podróżnych:

 

– jakość przekazywanych informacji pozytywnie oceniona jest przez 85% badanych:

 

Zawsze jesteśmy otwarci na opinie naszych podróżnych, dlatego też w miarę możliwości staramy się brać je pod uwagę chcąc cały czas dążyć do podnoszenia standardu świadczonych usług. Państwa opinie stanowią ważne źródło informacji, na bazie których dokonywane mogą być modyfikacje oferty.

Kierunki działań wskazują nam odpowiedzi udzielone na poniższe pytania:

– Który z elementów rozkładu jazdy pociągów jest dla Pana(i) najważniejszy?

 

– Z jakiej formy zakupu biletu najczęściej Pan(i) korzysta?

 

– Z jakiej formy informacji o usługach Spółki korzysta Pan(i) najczęściej?

 

Wśród elementów podróży, które ocenione zostały najgorzej, znalazło się dostosowanie rozkładu jazdy do oczekiwań podróżnych – 14% negatywnych ocen co stanowi spadek tych ocen w stosunku  do ostatniego badania o 1%. Powyższe jest spowodowane m. in. częstymi zmianami rozkładu jazdy oraz pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury – PKP PLK S.A.

W dalszym ciągu jednym z najsłabiej ocenianych elementów jest otoczenie podczas podróży (dworzec, perony oraz infrastruktura wokół dworca), jednak w tym przypadku poziom negatywnych opinii spadł o 2 punkty procentowe i wynosi obecnie 7%.

 

Pragniemy Państwu podziękować za udział w badaniach. Mamy nadzieję, że stopniowo poszerzana oferta spółki będzie coraz lepiej spełniała Państwa oczekiwania! Będziemy w dalszym ciągu dążyli do tego, aby oferować usługi na jak najwyższym poziomie, w celu zapewnienia jak najwyższych standardów podróży!

 

Jednocześnie zachęcamy do wyrażania swoich opinii oraz do dalszego korzystania z usług świadczonych przez Koleje Wielkopolskie!Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.