Stabilny wzrost przewozów pasażerskich w Kolejach Wielkopolskich w 2016r. RSS feed

Stabilny wzrost przewozów pasażerskich w Kolejach Wielkopolskich w 2016r.

Prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich  Włodzimierz Wilkanowicz w rozmowie z „Rynkiem Kolejowym” z satysfakcją stwierdził, iż Koleje Wielkopolsce w 2016r. zrealizowały 10-procentowy wzrost ilości przewiezionych  pasażerów oraz kilometrów  pracy eksploatacyjnej, w porównaniu z rokiem  2015r. Liczba pasażerów wzrosła z 7,367 mln do 8,257 mln osób, natomiast pracy eksploatacyjnej z 3,988 mln poc.km do 4,931 mln poc.km.

Pociąg EN76 na stacji Poznań Główny

„Biorąc pod uwagę fakt, że w 2016r. roku spółka realizowała przewozy na analogicznych  odcinkach linii kolejowych co w 2015r., przy ustabilizowanym poziomie zasobów majątkowych i osobowych Spółki , rezultaty cieszą” – mówi W. Wilkanowicz.  Spółka notuje  systematyczny wzrost udziału w rynku kolejowym  w ogólnej liczbie przewożonych pasażerów. Łączny udział wyniósł 2,79 proc. w rynku przewozów w Polsce, w stosunku do 2,63 proc. w roku 2015r.
„Wzrosty te są najlepszym podsumowaniem działań podejmowanych zarówno przez organizatora przewozów, jak i przewoźnika. Nie jesteśmy perfekcjonistami, ale hołdujemy tezie, iż mimo wszystko nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być jeszcze lepiej” – zapowiada Prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich. Dobre wyniki są, zdaniem W. Wilkanowicza, zasługą pracy wszystkich zespołów Spółki. „Od pracowników front-line, mających kontakt z klientem i warsztatowców, po managerów kierujących zespołami”  wylicza. Nie bez znaczenia są także systematyczne badania poziomu satysfakcji klienta i jego oczekiwań, regularnie przeprowadzane w Spółce w odstępach półrocznych. „Konsekwentne motywowanie pracowników do należytego traktowania klienta w połączeniu z parametrami nowoczesnego taboru pozwoliło osiągnąć przewagę nad konkurencją międzygałęziową w zakresie czynników, takich jak dostępność komunikacyjna, komfort, szybkość podróżowania czy poczucie bezpieczeństwa”– mówi W. Wilkanowicz.
„Znana maksyma mówi, że o wiele łatwiej osiągnąć wysoki poziom jakości realizowanych usług, aniżeli utrzymać go. Dlatego chcielibyśmy konsekwentnie realizować nasze działania według wypracowanych wzorców i procedur”. W. Wilkanowicz oznajmia też, że od rozkładu jazdy 2017/2018 w sposób istotny zwiększy się praca eksploatacyjna KW.
Dużym wyzwaniem 2017r. stanie się modernizacja odcinka linii E20 pomiędzy Swarzędzem a Sochaczewem , obsługiwanym także przez KW. Opracowany przez Zarządcę infrastruktury kolejowej Spółkę PKP PLK S.A. projekt modernizacji linii kolejowej E-20 zostanie podzielony na kilka etapów. Prace obejmą przebudowę: 365 km toru, 271 rozjazdów, 134 obiektów inżynierskich, 18 peronów, 653 km sieci trakcyjnej i urządzenia sterowania ruchem. W związku z powyższym PKP PLK S.A. zaplanowała całkowite wyłączenia z ruchu pociągów niektórych odcinków linii.

  • Podstolice – Konin w terminie czerwiec 2017 r. –lipiec 2018 r.
  • Kutno – Konin w terminie lipiec 2018 r. – sierpień 2018 r.
  • Zamków – Konin w terminie sierpień 2018 r. – czerwiec 2019 r.

Ponadto na wybranych odcinkach linii kolejowej E-20 prowadzony będzie ruch pociągów wyłącznie po jednym torze.

Pomimo niedogodności, jakie napotkają mieszkańcy Wielkopolski podróżując na tych odcinkach pociągami Spółki Koleje Wielkopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa  Wielkopolskiego zapewni dostępność zastępczej  komunikacji zbiorowej dla społeczności lokalnej przez cały okres robót na newralgicznych odcinkach  linii kolejowej. „Patrzymy jednak w przyszłość z optymizmem. Pomimo obiektywnych ograniczeń, dołożymy wszelkich starań, aby w kolejnych okresach uzyskać pozytywną weryfikację obecnych i nowych pasażerów” – podsumowuje W. Wilkanowicz.Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.