Jakość na najwyższym poziomie RSS feed

Jakość na najwyższym poziomie

W trosce o jak najlepsze dostosowanie oferty spółki do potrzeb naszych obecnych oraz przyszłych Klientów, w kwietniu bieżącego roku na wszystkich liniach, na których Koleje Wielkopolskie uruchamiają połączenia przeprowadziliśmy badania ankietowe o jakości świadczonych usług. Badania, które są cyklicznie przeprowadzane od 2014 roku, mają na celu poznanie oczekiwań podróżnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie opinie, które Państwo wyraziliście, zarówno te pozytywne,  jak i negatywne, które w szczególności motywują nas do dalszego działania oraz zwracają uwagę na najbardziej wrażliwe kwestie, które należy poprawić.

Badaniem objęta została grupa ponad 2 600 osób. Niezmiernie miło nam poinformować,  że zdecydowana większość pasażerów, którzy wypełnili ankiety pozytywnie oceniła jakość świadczonych usług przez Koleje Wielkopolskie. 

Najwyżej ocenione zostały przez podróżnych uprzejmość i dyspozycyjność drużyn konduktorskich, bezpieczeństwo oraz czystość panująca w pociągach uruchamianych przez Koleje Wielkopolskie. Niezmiernie ważny jest dla nas również wzrost pozytywnych ocen  w kwestii wprowadzonych ułatwień związanych z zakupem biletów oraz punktualności

Wyniki badań jakości:

Wyniki badań jakości świadczonych usług

Pozytywnie oceniają Państwo również:

– czas przejazdu, który pozytywnie ocenia 92% podróżnych:

„Jak ocenia Pan(i) czas podróży pociągiem Kolei Wielkopolskich w porównaniu z podróżą innym środkiem transportu (samochodem, autobusem)?”

Jak ocenia Pan(i) czas podróży pociągiem Kolei Wielkopolskich

– jakość przekazywanych informacji pozytywnie oceniona jest przez 87% badanych:

„Jak ocenia Pan(i) jakość informacji o usługach Spółki”

Jak ocenia Pan(i) jakość informacji o usługach Spółki

Zawsze jesteśmy otwarci na opinie naszych podróżnych, dlatego też zawsze bierzemy je pod uwagę  chcąc cały czas dążyć do podnoszenia standardu świadczonych usług. Państwa opinie stanowią ważne źródło informacji, na bazie których dokonywane mogą być modyfikacje oferty.

Kierunki działań wskazują nam odpowiedzi udzielone na poniższe pytania:

„Który z elementów rozkładu jazdy pociągów jest dla Pana(i) najważniejszy?”

Który z elementów rozkładu jazdy pociągów jest dla Pana(i) najważniejszy

„Z jakiej formy zakupu biletów najczęściej Pan(i) korzysta?”

Z jakiej formy zakupu biletu najczęściej Pan(i) korzysta

„Z jakiej formy informacji o usługach Spółki korzysta Pan(i) najczęściej?”

Z jakiej formy informacji o usługach Spółki korzysta Pan(i) najczęściej

Jednocześnie dziękujemy za udział w badaniach. Mamy nadzieję, że stopniowo poszerzana oferta spółki będzie coraz lepiej spełniała Państwa oczekiwania! Będziemy w dalszym ciągu dążyli do tego, aby oferować usługi na jak najwyższym poziomie!

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii oraz, jak zawsze, do dalszego korzystania z naszych usług!

 Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.