Jakość na najwyższym poziomie RSS feed

Jakość na najwyższym poziomie

W trosce o jak najlepsze dostosowanie oferty spółki do potrzeb naszych obecnych oraz przyszłych Klientów, w październiku bieżącego roku na wszystkich liniach, na których Koleje Wielkopolskie uruchamiają połączenia przeprowadziliśmy badania ankietowe o jakości świadczonych usług .

Serdecznie dziękujemy za wszystkie opinie, które Państwo wyraziliście, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, które w szczególności motywują nas do dalszego działania oraz zwracają uwagę na najbardziej wrażliwe kwestie.

Niezmiernie miło nam poinformować, że zdecydowana większość pasażerów, którzy wypełnili ankiety pozytywnie oceniła jakość świadczonych usług przez Koleje Wielkopolskie. Co ważne, wyniki badań przeprowadzonych w październiku bieżącego roku pokazują wzrost satysfakcji podróżnych w porównaniu do wyników poprzednich badań.

Najwyżej ocenione zostały przez podróżnych uprzejmość i dyspozycyjność drużyn konduktorskich, bezpieczeństwo oraz czystość panująca w pociągach uruchamianych przez Koleje Wielkopolskie. Niezmiernie ważny jest dla nas również wzrost pozytywnych ocen w kwestii dostosowania rozkładu jazdy do oczekiwań podróżnych.

Wyniki badań jakości:

Wykres prezentujący wyniki badań jakości świadczonych usług - powiększ obraz
Pozytywnie oceniają Państwo również:
– czas przejazdu, który pozytywnie ocenia 92% podróżnych:

Wyniki odpowiedzi na pytanie: Jak Pan(i) ocenia czas podróży pociągami Kolei Wielkopolskich? - powiększ obraz

– jakość przekazywanych informacji pozytywnie oceniona jest przez 88% badanych:

Wyniki odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia Pan(i) jakość informacji o spółce? - powiększ obraz

Zawsze jesteśmy otwarci na opinie naszych podróżnych, dlatego też zawsze bierzemy je pod uwagę chcąc cały czas dążyć do podnoszenia standardu świadczonych usług. Państwa opinie stanowią ważne źródło informacji, na bazie których dokonywane mogą być modyfikacje oferty.

Kierunki działań wskazują nam odpowiedzi udzielone na poniższe pytania:

Który z elementów rozkładu jazdy pociągów jest dla Pana(i) najważniejszy?

Wyniki odpowiedzi na pytanie: Który z elementów rozkładu jazdy pociągów jest dla Pana(i) najważniejszy? - powieksz obraz

Z jakiej formy zakupu biletu najczęściej Pan(i) korzysta?

Wyniki odpowiedzi na pytanie: Z jakiej formy zakupu biletu najcześciej Pan(i) korzysta? - powiększ obraz

Z jakiej formy informacji o usługach Spółki korzysta Pan(i) najczęściej?

Wyniki odpowiedzi na pytanie: Z jakiej formy informacji o usługach spółki korzysta Pan(i) najczęściej? - powiększ obraz

Jednocześnie dziękujemy za udział w badaniach. Mamy nadzieję, że stopniowo poszerzana oferta spółki będzie coraz lepiej spełniała Państwa oczekiwania! Będziemy w dalszym ciągu dążyli do tego, aby oferować usługi na jak najwyższym poziomie!

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii oraz, jak zawsze, do dalszego korzystania z naszych usług!Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.