Koleje Wielkopolskie z certyfikatami ISO RSS feed

Koleje Wielkopolskie z certyfikatami ISO

14 października na Dworcu Letnim w Poznaniu w ramach realizowanego przez spółkę Koleje Wielkopolskie projektu „Kolej na Jakość – Jakość na Kolej” rozmawiano o efektach jakie osiągnęła spółka po czterech latach działalności. W trakcie spotkania wręczono Prezesowi Kolei Wielkopolskich certyfikat ISO, potwierdzający prowadzenie polityki najwyższej jakości w świadczeniu usług kolejowych w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Koleje Wielkopolskie to spółka dążąca do perfekcji na wszelkich płaszczyznach funkcjonowania, która uzyskała 3 certyfikaty ISO w zakresie:

  • systemów zarządzania jakością (Norma PN-EN ISO 9001:2008)
  • systemów zarządzania środowiskowego (Norma PN-EN ISO 14001:2004)
  • systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (Norma PN-N-18001: 2004)

W spotkaniu inauguracyjnym udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, burmistrzowie i wójtowie z Wielkopolski, przedstawiciele instytucji kolejowych, z którymi spółka współpracuje oraz przedstawiciele spółki Koleje Wielkopolskie.

Proces wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz etapy zmierzające do uzyskania certyfikatów omówił Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa w spółce Koleje Wielkopolskie, Pan Piotr Malarski, który wskazuje jednoznacznie na łatwość realizacji etapów w związku z wysokimi kwalifikacjami pracowników i dalszym dostosowywaniem organizacji do oczekiwanych poziomów.
Jak podkreślił Prezes Kolei Wielkopolskich, Włodzimierz Wilkanowicz, decyzja o przystąpieniu do działań mających na celu wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania została podjęta już w październiku 2013 roku. Była odpowiedzią na wysokie oczekiwania wobec świadczonych przez Koleje Wielkopolskie usług, definiowane zarówno przez naszych pasażerów jak i Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz instytucje nadzorujące funkcjonowanie rynku kolejowego. Był to długotrwały proces, który wiązał się z koniecznością dokonania zmian struktury organizacyjnej spółki i wymagał aktywnego zaangażowania się wszystkich pracowników.

W działaniach wspierała nas poznańska firma konsultingowa Blue Energy, dzieląc się swoim doświadczeniem oraz dostarczając nowoczesne narzędzia do elektronicznego zarządzania dokumentacją systemową.

We wrześniu 2015r. certyfikacji spółki dokonał cieszący się wysokimi standardami TÜV Rheinland – znana i ceniona w Europie – niezależna firma certyfikująca.

Wieloetapowy audyt potwierdził, że w Spółce został wdrożony i funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania jakością, ukierunkowany na świadczenie najwyższego poziomu jakości usług oraz bezpieczeństwa przewozów przez wykwalifikowaną kadrę, przy jednoczesnej dbałości o środowisko, a także zapewnienie należytych warunków pracy.

Po czterech latach od uruchomienia przewozów obsługiwanych przez spółkę Koleje Wielkopolskie możemy powiedzieć po raz kolejny, że była to dobra decyzja Samorządu Województwa. Świadczą o tym zdobywane certyfikaty i nagrody, a przede wszystkim opinie wyrażane nie tylko przez Wielkopolan – powiedział w czasie przekazania certyfikatów Wicemarszałek Województwa Wojciech Jankowiak.

Zaprezentowano w trakcie spotkania także ostatnie wyniki badań opinii pasażerów o jakości świadczonych usług. Wskazano, na bardzo wysoką jakoś obsługi, którą pozytywnie ocenia 97% pasażerów. Również bardzo wysoko została oceniona czystość w pociągach Kolei Wielkopolskich jak i bezpieczeństwo – na poziomie 94%. Natomiast 90% ankietowanych oceniło pozytywnie punktualność i czas przejazdu pociągami uruchamianymi przez spółkę.

Pomimo wielu pozytywnych opinii pojawiają się zastrzeżenia klientów dotyczące częstotliwości połączeń i ten temat będzie realizowany na kolejnych spotkaniach z Samorządem Województwa, aby zaspokoić oczekiwania obecnych i przyszłych pasażerów Kolei Wielkopolskich – stwierdził Wojciech Jankowiak.

Przybliżone zostały również tematy przyszłych planów spółki, w tym kolejne inwestycje mające na celu adaptację części hali serwisowej w Zbąszynku oraz plany budowy nowego Punktu Serwisowania w Wągrowcu. Prezes Włodzimierz Wilkanowicz omówił proces budowania przyszłych inwestycji oraz wizualizację Punktu Utrzymania Taboru w Wągrowcu  a także prace koncepcyjne związane z budową Punktu Serwisowania taboru w Gnieźnie.

 Prezes Zarządu Włodzimierz Wilkanowicz z certyfikatem ISO - powiększ zdjęcie

Przekazanie certyfikatu ISO Prezesowi Zarządu Włodzimierzowi Wilkanowiczowi - powiększ zdjęcie

Prezentacja certyfikatu ISO - powiększ zdjęcie

 

Koleje Wielkopolskie_certyfikat 9001_pl

Koleje Wielkopolskie_certyfikat 14001_pl

Koleje Wielkopolskie_certyfikat 18001_pl

 Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.