Porozumienie z Zespołem Szkół Komunikacji w Poznaniu RSS feed

Porozumienie z Zespołem Szkół Komunikacji w Poznaniu

W Poznaniu, 30 marca 2015 roku Prezes Zarządu Kolei Wielkopolskich – Włodzimierz Wilkanowicz, członek Zarządu Kolei Wielkopolskich – Marek Nitkowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Komunikacji – Ryszard Pyssa podpisali porozumienie o współpracy. Związana jest ona z reaktywowaniem w Zespole Szkół Komunikacji zawodu technik elektroenergetyk transportu szynowego.

W ramach porozumienia Szkoła będzie ściśle współpracować  z Kolejami Wielkopolskimi w kształceniu teoretycznym i praktycznym uczniów klasy patronackiej, szczególnie w zakresie wymagań stawianych na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych oraz pracownika serwisu technicznego.

Uczniowie będą mogli odbyć praktykę zawodową w Spółce Koleje Wielkopolskie. Ponadto Spółka umożliwi im dostęp do nowości technicznych poprzez prezentację taboru i nowych rozwiązań technologicznych w transporcie szynowym.

Zdjęcie z podpisania porozumienia z Zespołem Szkół Komunikacji w Poznaniu

Zdjęcie z podpisania porozumienia z Zespołem Szkół Komunikacji w Poznaniu

 

.Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.