Zmiana do Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt RSS feed

Zmiana do Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt

Informujemy, że z dniem 18.02.2015 r. wprowadzona została zmiana do REGULAMINU OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT – KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. (KW-ROP), regulująca odstąpienie od pobierania opłaty manipulacyjnej w przypadku częściowej rezygnacji z przejazdu.

W związku z powyższym, § 11, ust. 3 KW-ROP otrzymuje następujące brzmienie:

„Podróżnemu, który na całej drodze przewozu rezygnuje z przejazdu   pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. i jednocześnie nie zakupi biletu na inny przejazd pociągami KW przysługuje zwrot należności za odpowiednio poświadczony bilet o całkowitym niewykorzystaniu. Zwrotu należności po potrąceniu odstępnego, dokonuje kasa biletowa. W przypadkach wymiany biletu na inny bilet ważny na przejazd pociągami Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. nie potrąca się odstępnego.

Podróżnemu, który rezygnuje z przejazdu na części drogi przewozu przysługuje zwrot należności za odpowiednio poświadczony bilet o częściowym niewykorzystaniu, w tym przypadku zwrotu należności dokonuje się bez potrącania odstępnego.”

Cały Regulamin KW-ROP dostępny jest do pobrania tutaj:

REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (KW-ROP) (plik PDF)

 Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.