Nowa ulga handlowa 50% oraz zmiana w uldze ustawowej RSS feed

Nowa ulga handlowa 50% oraz zmiana w uldze ustawowej

Informujemy, iż od 01.01.2014r. w pociągach spółki  Koleje Wielkopolskie będzie można korzystać  z przejazdu na podstawie biletów  z ulgą handlową 50% przysługującą na podstawie odrębnie zawartych umów.

Ponadto zmianie ulega ulga ustawowa  w wymiarze 33% dla nauczycieli przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz nauczycieli akademickich.

Mając powyższe na uwadze, w odstępstwie od obowiązujących terminów określonych w § 11 Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (KW-ROP), osoby, które na przejazd w dniu 1 stycznia 2014 r. i później, nabędą w przedsprzedaży bilety z ulgą 37% (legitymacja nauczyciela):

1)    jednorazowe – mogą przed rozpoczęciem przejazdu – dokonać wymiany biletu na bilet
z obowiązującym w dniu przejazdu wymiarem ulgi po uiszczeniu różnicy należności;

2)    bilety odcinkowe miesięczne imienne:

  • mogą przed rozpoczęciem terminu ważności – dokonać zwrotu biletu i nabyć nowy bilet z zastosowaniem nowego wymiaru ulgi po uiszczeniu różnicy należności,
  • po rozpoczęciu terminu ważności – dokonać zwrotu biletu w dowolnym czasie jego ważności (nie później niż w dniu 3 stycznia 2014 r.) i otrzymać zwrot należności w wysokości proporcjonalnej do liczby wykorzystanych przejazdów, jednocześnie nabywając nowy bilet z zastosowaniem ulgi 33%, bez potrącenia odstępnego.


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.