Kto może być zwolniony z opłaty za wydanie biletu w pociągu? RSS feed

Kto może być zwolniony z opłaty za wydanie biletu w pociągu?

Opłaty dodatkowej za wydanie biletu w pociągu nie pobiera się od osób zgłaszających się do obsługi pociągu, które:

1) rozpoczynają przejazd od stacji w czasie, gdy kasa biletowa jest nieczynna, nie ma kasy biletowej lub nie sprzedaje się w kasie biletów danego rodzaju (nawet w przypadku czynnego automatu biletowego w pojeździe),

2) posiadają ważny bilet i zgłoszą zamiar zmiany umowy przewozu, w zakresie:

  • zmiany terminu,
  • stacji przeznaczenia – najpóźniej na ostatniej stacji zatrzymania pociągu poprzedzającej stację przeznaczenia wskazaną na bilecie,
  • drogi przewozu – najpóźniej na stacji, od której ma nastąpić zmiana,

3) posiadają:

  • wydane przez kasę biletową poświadczenie o zgłoszeniu braku ważnego biletu,
  • bilet z adnotacją „Dalej w poc. KW”,
  • bilet z nadrukiem albo potwierdzoną adnotacją „Zmiana przewoźnika”, wystawiony w pociągu (bez opłaty za jego wydanie) w sytuacji, gdy rozkładowy czas na przesiadkę nie przekracza 30 minut,
  • bilet z niższym wymiarem ulgi niż ulga mu przysługująca,

4) zgłoszą się o wydanie biletu z ulgą 100%,

 

Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej są zwolnione z obowiązku zgłoszenia braku ważnego biletu na przejazd. Odprawy tych osób dokonuje się w trakcie kontroli.

 

 Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.