Zmiana do Regulaminu KW-ROP RSS feed

Zmiana do Regulaminu KW-ROP

Informujemy, że Zarząd Spółki Koleje Wielkopolskie podjął uchwałę w sprawie zmiany nr 1 do regulaminu Obsługi Podróżnych KW – ROP.

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 23 ust. 2 Regulaminu KW – ROP, który otrzymuje treść:

„Reklamacje z tytułu umowy przewozu lub sporządzonych wezwań do zapłaty składa się nie później niż w terminie 3 miesięcy odpowiednio od dnia wykonania usługi lub otrzymania wezwania do zapłaty. Za dzień wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego (jeśeli reklamacja wnoszona jest drogą pocztową) lub datę wpływu reklamacji do przewoźnika (jeśleli jest ona wnoszona osobiście lub drogą elektroniczną).”

Pobierz Regulamin KW-ROP.

Dostępny również w zakładce Taryfy i Regulaminy na górnym pasku nawigacji menu.Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.