Bezpłaty informator SMS RSS feed

Bezpłaty informator SMS

Z dniem 02.01.2012 uruchomiony został system komunikacji SMS dla Pasażerów Kolei Wielkopolskich. Informator SMS to system, który służy do przekazywania informacji o istotnych wydarzeniach, zmianach w rozkładach jazdy, zdarzeniach losowych związanych z kursowaniem pociągów.

Informacje przekazywane są w postaci komunikatów SMS, dostępne są więc dla wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych, co przy ich obecnej powszechności oznacza, że informacje może otrzymywać praktycznie każdy kto jest nimi zainteresowany. Pasażerowie będą informowani przy użyciu systemu teleinformatycznego udostępnianego Kolejom Wielkopolskim, który łączy w sobie nowoczesne technologie informatyczne i telekomunikacyjne.

W momencie zarejestrowania się w systemie pierwszych Użytkowników, KW mogą rozpocząć wysyłanie informacji. Komunikaty SMS będą wysyłane do Użytkowników przez osoby najbardziej kompetentne, specjalnie do tego przeszkolone z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Wiadomości nie może więc wysłać nikt niepowołany.

Aby zarejestrować się w systemie iSMS, należy ze swojego telefonu komórkowego, wysłać wiadomość SMS na numer telefonu 661 000 250. W treści należy wpisać kod rejestracyjny, odrębnie utworzony dla każdego połączenia pociągu.  Informacja o kodach rejestracyjnych dostępna jest na ulotkach, plakatach umieszczonych w pociągach i na stacjach kolejowych, na stronach internetowych Kolei Wielkopolskich, Facebook  od dnia 02.01.2012 oraz na specjalnej stronie internetowej www.isms.pl  skierowanej do Pasażerów. Szczegóły również w załączonym pliku:

Załączona ulotka PDF

Co ważne:

  • Pasażer ponosi tylko koszt wiadomości SMS, przy pomocy której rejestruje się lub wyrejestrowuje się z systemu. Jest to cena zwykłej wiadomości SMS, właściwa dla operatora telefonii komórkowej, w której Użytkownik ma telefon komórkowy.
  • Pasażer otrzymuje wiadomości SMS, bez ponoszenia żadnych kosztów dodatkowych, gdyż za wiadomości te płaci ich nadawca, czyli Koleje Wielkopolskie.
  • Jeżeli Pasażer rezygnuje z posiadanego numeru telefonu komórkowego, ma obowiązek wcześniejszego wyrejestrowania się z systemu iSMS.
  • Wyrejestrowania z iSMS należy dokonywać zawsze z tego samego numeru telefonu komórkowego, z którego nastąpiła rejestracja.
  • Każdy posiadacz telefonu komórkowego, który zechce otrzymywać informacje z większej ilości grup tematycznych może w dowolnym momencie zarejestrować się do dowolnej ich liczby. Operacja rejestracji lub wyrejestrowania musi zostać przeprowadzona dla każdej grupy tematycznej osobno

A

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę

Należy nadmienić również, że jednym z założeń Informatora SMS jest również to, że jest on zupełnie wolny od komercyjnych reklam i ma służyć tylko komunikacji między Kolejami Wielkopolskimi a jego Klientami.Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.