AKADEMIA EURO 2012 – zakończono pierwszy semestr szkoleń RSS feed

AKADEMIA EURO 2012 – zakończono pierwszy semestr szkoleń

10 stycznia 2012 roku w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy semestr działań Akademii Euro 2012 w województwie wielkopolskim. Podczas konferencji podsumowany został pierwszy cykl szkoleń, ich wartość merytoryczna oraz zrealizowane cele.

Prowadzone w ramach Akademii Euro 2012 szkolenia pozwalają podwyższać standardy obsługi Klienta poprzez m.in. zajęcia z profesjonalnej obsługi Klienta czy zaangażowanie uczestników
w podnoszenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego.

Uczestnicy szkoleń mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji oraz umiejętności interpersonalnych, a także przygotowania się do EURO 2012 w sposób pozwalający na profesjonalne podejście do turystów z uwzględnieniem różnic międzykulturowych oraz w zakresie promocji Regionu.

Do chwili obecnej w szkoleniach wzięło udział 24 pracowników personelu pokładowego Kolei Wielkopolskich, a docelowo planowane jest przeszkolenie 60 pracowników. Należy podkreślić, iż najważniejszą zaletą prowadzonych szkoleń jest fakt, że Absolwenci Akademii Euro 2012 będą mogli korzystać ze zdobytych umiejętności także w długofalowej perspektywie kontaktów z Klientami.

 Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.