Bocznice kolejowe

Bocznice kolejowe

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. jest użytkownikiem bocznic kolejowych zlokalizowanych w:

  • Zbąszynku przy ul. Kolejowej,
  • Gnieźnie przy ul. Mokrej 15.

Potwierdzeniem spełniania przez Spółkę wymagań w zakresie właściwego utrzymania bocznic kolejowych, bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i bezpiecznej eksploatacji pojazdów kolejowych w obrębie bocznic kolejowych z wyłączeniem przewozu towarów niebezpiecznych są wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego świadectwa bezpieczeństwa. Dla bocznicy kolejowej użytkowanej przez Spółkę w Zbąszynku wydane zostało w dniu 16 sierpnia 2013r. świadectwo bezpieczeństwa nr 108/UK/13, natomiast dla bocznicy kolejowej użytkowanej przez Spółkę w Gnieźnie wydane zostało w dniu 12 lutego 2014r. świadectwo bezpieczeństwa nr 015/UK/14.

Link do:

Wróć do: Zintegrowany System Zarządzania

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.