Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania obejmujący poszczególne systemy:

  • System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS),
  • System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2008,
  • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2004,
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą PN-N 18001:2004.

Zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm została potwierdzona uzyskanymi certyfikatami, które prezentujemy poniżej.

W Spółce została opracowana polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania będąca odzwierciedleniem zaangażowania Przedsiębiorstwa, jego misji i strategicznej wizji w zakresie bezpieczeństwa przewozów kolejowych, jakości świadczonych usług, troski o środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

 

Sprawdź:

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.