PRZETARGI WEDŁUG REGULAMINU:

PRZETARGI WEDŁUG REGULAMINU:

Regulamin udzielania zamówień

e-mail: zamowienia@koleje-wielkopolskie.com.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z przetargami ogłaszanymi przez Koleje Wielkopolskie sp. z o. o. 

Proszę kliknąć w nazwę danego przetargu, aby przejść na jego stronę.

 

„Opróżnianie i wywóz do oczyszczalni ścieków nieczystości płynnych z układów zamkniętych WC pojazdów kolejowych użytkowanych przez Zamawiającego na terenie stacji Zbąszynek” – KW-P-46/2016

(2016-11-22)


Agencyjna sprzedaż biletów oraz udzielanie informacji podróżnym w zakresie prawa przewozowego , taryf kolejowych i rozkładu jazdy, na stacji  w Kole– KW-P-47/2016

(2016-11-18)


„Kompleksowe utrzymanie w czystości pojazdów kolejowych użytkowanych przez Zamawiającego, w skład których wchodzą autobusy szynowe typu SA oraz elektryczne zespoły trakcyj” – KW-P-43/2016

(2016-11-10)


„Dostawa 2 sztuk urządzeń do napełnienia piaskiem piasecznic (w pojazdach trakcyjnych) zabudowanych na wózkach o napędzie elektrycznym (akumulatorowym) – finansowane poprzez leasing finansowy” – KW-P-09/2016

(2016-09-19)


„Agencyjna sprzedaż biletów oraz udzielanie informacji podróżnym w zakresie prawa przewozowego, taryf kolejowych i rozkładu jazdy na stacji w Kole” – KW-P-37/2016

(2016-09-16)


„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do autobusów szynowych: SA132, SA134, SA108, pojazdów trakcyjnych EN76, EN57Akw” – KW-P-34/2016

(2016-08-11)


Zamawiający – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. działając zgodnie z zapisami § 69 Regulaminu udzielania zamówień do których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujący od dnia 29 lipca 2014 r. zwraca się z zapytaniem w sprawie zakupu 160 sztuk urządzeń typu SAMSUNG Galaxy Tab A 7.0 LTE 8GB lub równoważny.

(2016-06-14)


„Sprzedaż wodnego roztworu mocznika AdBlue (NOXy) do pojazdów spalinowych SA139” – KW-P-27/2016

(2016-06-08)


„Sprzedaż okładzin FRENDO SP-201/320 SI C 112595/24115, wraz z dostarczeniem do Punktu Utrzymania Taboru w Zbąszynku” – KW-P-26/2016

(2016-06-06)


„Sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stanowiska do badania okresowego (legalizacja) generatora EDA 3 oraz zespołu MER-129801 wraz z przeszkoleniem 2 pracowników w zakresie wykonywania czynności legalizacji oraz wydaniem stosownych certyfikatów” – KW-P-24/2016

(2016-06-02)


„Dostawa środków czystości oraz przedmiotów do czyszczenia taboru do pojazdów trakcyjnych EN57, EN76” – KW-P-23/2016

(2016-05-31)


„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do autobusów szynowych: SA132, SA134, SA108, pojazdów trakcyjnych EN76, EN57Akw” – KW-P-25/2016

(2016-05-30)


Zamawiający – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. działając zgodnie z zapisami § 69 Regulaminu udzielania zamówień do których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujący od dnia 29 lipca 2014 r. zwraca się z zapytaniem w sprawie sprzedaży artykułów biurowych oraz ich dostarczenia do Punktów Zamawiającego.

(2016-05-20)


„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do autobusów szynowych: SA132, SA134, SA108, pojazdów trakcyjnych EN76, EN57Akw” – KW-P-20/2016

(2016-05-11)


Dostawa materiałów eksploatacyjnych do autobusów szynowych: SA132, SA134, SA108, pojazdów trakcyjnych EN76, EN57Akw” – KW-P-14/2016

(2016-05-05)


Sprzedaż okładzin FRENDO SP-201/320 SI C 112595/24115, wraz z dostarczeniem do Punktu Utrzymania Taboru w Zbąszynku” – KW-P-19/2016

(2016-04-26)


Ogłoszenie o dialogu technicznym: „Dostawa 2 sztuk urządzeń do napełnienia piaskiem piasecznic (w pojazdach trakcyjnych) zabudowanych na wózkach o napędzie elektrycznym (akumulatorowym) – finansowane poprzez leasing finansowy”– KW-P-09/2016

(2016-04-04)


Wykonywanie przeglądów i napraw awaryjnych urządzeń systemów klimatyzacji na pojazdach kolejowych” – KW-P-18/2016

(2016-04-04)


„Dostawa artykułów biurowych” – KW-P-10/2016

(2016-03-24)


Ogłoszenie o dialogu technicznym: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu (1 sztuka) o napędzie elektrycznym do przetaczania pojazdów trakcyjnych w Punkcie Utrzymania Taboru w Zbąszynku – finansowanie poprzez leasing finansowy”– KW-P-08/2016

(2016-03-24)


„Dostawa ślizgów z nakładką grafitową oraz ślizgów z nakładką węglową”– KW-P-07/2016

(2016-03-24)


„Dostawa filtrów powietrza do klimatyzacji do elektrycznych zespołów trakcyjnych” – KW-P-11/2016

(2016-03-22)


„Montaż wykolejnic na terenie bocznicy Kolei Wielkopolskich przylegającej do stacji Zbąszynek” – KW-P-12/2016

(2016-03-18)


Zakup filtrów powietrza Knorr Bremse do pojazdów trakcyjnych EN76 oraz ich dostarczenie do Punktu Utrzymania Zamawiającego w Zbąszynku” – KW-P-03/2016

(2016-03-07)


„Dostawa umundurowania dla pracowników drużyn pociągowych Kolei Wielkopolskich Sp. z o.o.” – KW-P-02/2016

(2016-02-26)


„Sprzedaż płynu do chłodnic GlycoCool G Premium do autobusów szynowych, wraz z jego dostarczeniem” – KW-P-04/2016

(2016-02-19)


Wykonywanie przeglądów i napraw awaryjnych urządzeń systemów klimatyzacji na pojazdach kolejowych” – KW-P-01/2016

(2016-02-11)


„Montaż wykolejnic na terenie bocznicy Kolei Wielkopolskich przylegającej do stacji Zbąszynek” – KW-P-59/2015

(2016-02-02)


„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do pojazdów spalinowych „LINK” SA139” – KW-P-65/2015

(2016-02-02)


 „Dostawa olejów smarnych do autobusów szynowych SA132, SA134, SA139, pojazdu trakcyjnego EN76 oraz płynu do układu chłodzenia do autobusu szynowego SA139” – KW-P-60/2015

(2016-01-28)


Zamawiający – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. działając zgodnie z zapisami § 69 Regulaminu udzielania zamówień do których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujący od dnia 29 lipca 2014 r. zwraca się z zapytaniem w sprawie wykonania i dostawy jednej sztuki przyrządu technologicznego.

(2016-01-15)


Zamawiający – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. działając zgodnie z zapisami § 69 Regulaminu udzielania zamówień do których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujący od dnia 29 lipca 2014 r. zwraca się z zapytaniem w sprawie wykonania monitoringu na terenie Punktu Utrzymania Taboru w Zbąszynku (ul. Kolejowa 3, 66-210 Zbąszynek)

(2015-12-23)


 „Obsługa pociągów przez drużyny trakcyjne” –  KW-P-66/2015

(2015-12-11)


 „Modernizacja dachu hali lokomotywowni w Zbąszynku” – KW-P-53/2015

(2015-12-04)

 

„Awaryjna naprawa infrastruktury torowej na bocznicy Kolei Wielkopolskich przylegającej do stacji Zbąszynek” – KW-P-64/2015

(2015-12-03)

Zamawiający – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. działając zgodnie z zapisami § 69 Regulaminu udzielania zamówień do których Spółka nie jest zobowiązana stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych obowiązujący od dnia 29 lipca 2014 r. zwraca się z zapytaniem w sprawie wykonania usługi sprzątania obiektów Zamawiającego znajdujących się w Poznaniu

(2015-12-02)


„Naprawa toru nr 10 w hali przeglądowo-naprawczej w Zbąszynku” – KW-P-51/2015

(2015-11-27)


„Dostawa wodnego roztworu mocznika AdBlue do pojazdów spalinowych SA139” – KW-P-61/2015

(2015-11-27)


„Sprzedaż narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, przyrządów elektronicznych, myjek ciśnieniowych i wyposażenia warsztatowego oraz ich dostarczenie do Punktów Utrzymania Zamawiającego w Poznaniu” – KW-P-56/2015

(2015-11-20)


„Wykonanie 10 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych oraz remont drogi dojazdowej do Hali Napraw zlokalizowanej przy ul. Kolejowej 3 w Zbąszynku” – KW-P-49/2015

(2015-11-17)


 „Obsługa pociągów przez drużyny trakcyjne” –  KW-P-47/2015

(2015-11-17)


„Wykonanie naprawy głównej – polegającej na rekonstrukcji jednego kompletu zestawów kołowych stosowanych w autobusach szynowych serii SA132 lub SA134” –  KW-P-58/2015

(2015-11-10)

 

„Usługa kompleksowego utrzymania w czystości (czyszczenie okresowe zewnętrzne i wewnętrzne, podstawowe zewnętrzne i wewnętrzne, czyszczenie pobieżne oraz czynności pomocnicze) pojazdów kolejowych użytkowanych przez Zamawiającego, w skład których wchodzą autobusy szynowe typu SA oraz elektryczne zespoły trakcyjne” – KW-P-46/2015

(2015-11-06)

 

„Opróżnianie nieczystości płynnych z pojazdów kolejowych na stacji Zbąszynek” – KW-P-48/2015

(2015-11-06)

 

„Wykonanie prac remontowo budowlanych na terenie Punktu Utrzymania Taboru w Zbąszynku” – KW-P-45/2015

(2015-10-23)

„Naprawa infrastruktury torowej na bocznicy Kolei Wielkopolskich przylegającej do stacji Zbąszynek” – KW-P-41/2015

(2015-10-23)

„Sprzedaż okładzin hamulcowych cienkich oraz okładzin hamulcowych grubych do autobusów szynowych SA108, SA132, SA134, oraz ich dostarczenie do Punktów Utrzymania Zamawiającego w Poznaniu oraz Lesznie.” – KW-P-42/2015

(2015-10-15)

„Demontaż starych bram oraz dostawa i montaż 8 szt nowych bram wjazdowych do hali napraw w Zbąszynku” – KW-P-39/2015

(2015-10-14)

„Wykonanie napraw automatycznych skrzyń biegów Ecomat 1, przeznaczonych do pojazdów SA132”  –  KW-P-38/2015

(2015-10-01)

Zakup sprzętu komputerowego– KW-P-35/2015

(2015-09-29)


Zarząd Spółki Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (dalej Spółka) z siedzibą w Poznaniu działając na polecenie Rady Nadzorczej zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, 2016, 2017 oraz sporządzanie pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego wraz z raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego”

(2015-09-09)


 

Dostawa okładzin hamulcowych F9005/F9006, F9007/F9008, do autobusów szynowych SA108, SA132, SA134” – KW-P-30/2015

(2015-09-08)


 

Wykonanie naprawy głównej – polegającej na rekonstrukcji jednego kompletu zestawów kołowych stosowanych w autobusach szynowych serii SA132 lub SA134” – KW-P-34/2015

(2015-09-04)


Utrzymanie porządku i czystości – usługi sprzątania w obiektach Zamawiającego” – KW-P-31/2015

(2015-08-24)


„Wykonanie napraw awaryjnych urządzeń systemu klimatyzacji produkcji Arsystem na autobusach szynowych serii SA132” – KW-P-32/2015

(2015-08-24)


„Wykonanie napraw awaryjnych urządzeń systemu klimatyzacji produkcji Arsystem na autobusach szynowych serii SA132” – KW-P-26/2015

(2015-08-04)


Dostawa piasku do piasecznic” – KW-P-29/2015

(2015-07-31)


Dostawa materiałów ekspolatacyjnych do pojazdów spalinowych LINK SA139” – KW-P-22/2015

(2015-06-29)


„Wykonanie rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznych niskonapięciowych do sygnalizacji stanu napięcia sieci trakcyjnej w Zbąszynku przy ul. Kolejowej 3” – KW-P-11/2015

(2015-05-25)


„Dostawa okładzin hamulcowych BECORIT B36 C105255/35DX4 – okładzina lewa i prawa” – KW-P-16/2015

(2015-05-13)


Sprzedaż wraz z dostarczeniem środków czystości oraz narzędzi do czyszczenia ręcznego KW-P-13/2015

(2015-04-24)


„Wydruk i dostawa liniowych rozkładów jazdy KW-P-08/2015″

(2015-03-24)


„Toczenie korekcyjne zestawów kołowych oraz tarcz hamulcowych w elektrycznych zespołach trakcyjnych oraz autobusach szynowych eksploatowanych przez koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.” KW-P-07/2015″

(2015-03-20)


„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do autobusów szynowych SA132, SA134, SA105, SA108 oraz pojazdów trakcyjnych EN76, EN57 Akw” KW-P-10/2015

(2015-03-16)


„Sprzedaż wraz z dostarczeniem druków ścisłej rejestracji– KW-P-01/2015″

(2015-03-04)


„Dostawa olejów smarowych i środków smarowych oraz pozostałe materiały eksploatacyjne do elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 – KW-P-05/2015″

(2015-02-13)


„Sprzedaż i dostawa filtrów powietrza do klimatyzacji do elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76” KW-P-04/2015″

(2015-01-20)


 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.