Przetarg 209 KW-P-05/217

Przetarg 209 KW-P-05/217

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Sprzedaż części zamiennych do autobusów szynowych serii SA108, SA132, SA134 oraz do pojazdów trakcyjnych EN57Akw EN76 połączona z ich dostarczeniem przez Wykonawcę do Punktów Utrzymania Taboru Zamawiającego” – KW-P-05/2017

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie opublikowane (plik PDF)

Sprostowanie – ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (plik PDF)

Sprostowanie – ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane (plik PDF)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia KW-P-05-2017 (plik PDF)

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (plik WORD)

Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 1 (plik EXCEL)

załącznik nr 2.2 do SIWZ Formularz cenowy – zadanie 2 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 3 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 4 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.5 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 5 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.6 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 6 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.7 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 7 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.8 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 8 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.9 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 9 (plik EXCEL)

Załącznik nr 2.10 do SIWZ – Formularz cenowy Zadanie 10 (plik EXCEL)

Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ (plik WORD)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (plik WORD)

Informacja z otwarcia ofert (plik PDF)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Zadanie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 4, Zadanie nr 5, Zadanie nr 6, Zadanie nr 7, Zadanie nr 9, Zadanie nr 10 (plik PDF)

 

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.