Przetarg 193 KW-P-24/2016

Przetarg 193 KW-P-24/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stanowiska do badania okresowego (legalizacja) generatora EDA 3 oraz zespołu MER-129801 wraz z przeszkoleniem 2 pracowników w zakresie wykonywania czynności legalizacji oraz wydaniem stosownych certyfikatów” – KW-P-24/2016

DOKUMENTY DO POBRANIA:

SIWZ KW-P-24-2016 (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy (plik WORD)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie (plik WORD)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Kwestionariusz-wniosek-dostawcy-kwalifikowanego (plik WORD)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik PDF)

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.