Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. uprzejmie informuje Państwa, że zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 z dnia 23 października 2007 roku, dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, według informacji otrzymanych od zarządcy infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (perony) oraz zarządców stacji (PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami) na liniach obsługiwanych przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. do obsługi osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej przystosowane są:

  • Na stacji Poznań Główny perony 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A i 4B oraz budynek Dworca Letniego,
  • Odcinek Poznań Główny – Grodzisk Wlkp. –  Wolsztyn: perony na odcinku Poznań Dębiec – Grodzisk Wielkopolski,
  • Odcinek Poznań Główny – Wągrowiec – Gołańcz: perony na odcinku Poznań Garbary – Przysieczyn oraz na stacji w Wągrowcu,
  • Odcinek Zbąszynek – Poznań – Konin – Kutno: wszystkie perony poza stacjami: Zbąszynek, Zbąszyń, Nowy Tomyśl, Buk, Palędzie, Poznań – Górczyn, Podstolice, Września, Strzałkowo,  Konin Zachód, Konin, Kramsk, Koło, Kłodawa, Turzynów, Krzewie, Nowe Kutnowskie,
  • Na pozostałych odcinkach linii budynki stacyjne i perony nie są dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Jedynie  w przypadku peronów istnieją przejścia w poziomie szyn, które umożliwiają przemieszczanie osoby niepełnosprawnej pomiędzy budynkiem dworca, a peronami.

 

Więcej informacji na temat dostępności poszczególnych stacji i przystanków znajduje się na stronie internetowej zarządcy infrastruktury PKP PLK: www.plk-sa.pl/niepelnosprawni/
Informacje na temat dostępności dworców kolejowych zarządzanych przez PKP SA znajdują się na stronie: pkpsa.pl/bez-barier

 

** Przystosowanie stacji i przystanków osobowych na sieci połączeń KW do obsługi osób niepełnosprawnych ** (plik PDF)

 

 

Spółka Koleje Wielkopolskie eksploatuje 17 autobusów szynowych oraz 25 elektrycznych zespołów trakcyjnych dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych (niska podłoga, wysuwane podjazdy, pasy do zamocowania wózków). Pojazdy te obsługują wszystkie uruchamiane przez nas pociągi.

Prosimy zwrócić uwagę, że pociągi prowadzone trakcją parową, które kursują w wybranych godzinach na odcinku Poznań – Wolsztyn nie są dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
Liniowy rozkład jazdy na odcinku Poznań – Wolsztyn

Zgodnie z wymogami cytowanego Rozporządzenia pomoc osobom niepełnosprawnym zapewniana jest, jeżeli o potrzebie jej udzielenia KW zostały powiadomione przynajmniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Jeżeli takiego powiadomienia nie dokonano, pracownicy Kolei Wielkopolskich dołożą wszelkich starań dla zapewnienia pomocy w taki sposób, aby osoba niepełnosprawna mogła odbyć podróż.

Powiadomienie dokonywane jest:

Osoba niepełnosprawna ma obowiązek zgłosić się na stacji minimum 30 minut i maksimum 60 minut przed odjazdem pociągu.

Informacja będzie na bieżąco aktualizowana w miarę postępujących prac przy adaptacji infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.

Wyciąg z Regulaminu kolejowych przewozów pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczący wsparcia udzielanego Osobom niepełnosprawnym i o ograniczonej sprawności ruchowej (plik PDF)

 

Konferencja „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy”.

Podczas konferencji „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy” w Łodzi, z dniem  12.10.2018 r. Spółka Koleje Wielkopolskie przystąpiła do programu Dostępność Plus. Przygotowanie i wdrożenie Programu Dostępność Plus, który pomoże usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające życie między innymi osobom starszym
i z niepełnosprawnościami.

Celem Programu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym.

Program wymaga zaangażowania nie tylko strony rządowej, ale także samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, przewoźników, organizacji społecznych oraz mieszkańców. „Koleje Wielkopolskie – mobilność  – na tak – serce w prezencie.

Program ma dwa podstawowe wymiary.

Pierwszy – bardziej uniwersalny i długofalowy. Zakłada, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Na przykład tworząc prawo, które zagwarantuje, że nowe budynki będą pozbawione barier architektonicznych, a przestrzeń publiczna (np. wyjście z dworca, przejścia dla pieszych) będzie odpowiednio oznakowana. Ocena skutków nowych regulacji będzie dokonywana z uwzględnieniem wpływu na osoby z niepełnosprawnościami, a wszystkie nowe inwestycje (budynki, miejsca, transport) będą obowiązkowo zapewniać dostępność już na etapie ich projektowania – aż po odbiór i użytkowanie. Dotyczy to również rozwoju nowych technologii. Szczególny nacisk zostanie położony na inwestycje w nowe technologie i rozwiązania, które ułatwią życie osobom z niepełnosprawnościami i seniorom (automatyka, więcej rozwiązań on-line, telemedycyna, technologie kompensacyjne).

Drugi wymiar (bezpośredni) to bieżące i planowane inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne). Inwestycje polegające na modernizacji/poprawie istniejącej infrastruktury, przestrzeni, środków transportu, stron internetowych czy usług.  Chodzi o ich dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, np. poprzez dodawanie funkcji komunikacyjnych w autobusach, likwidację progów i schodów w budynkach, poprawę jakości usług – obsługi, komunikacji, zakupów itp. dla osób z ograniczeniami w percepcji. Część efektów inwestycji takich jak np. wymiana taboru kolejowego będzie widoczna w dłuższym horyzoncie czasowym, ale część będzie widoczna szybciej np. likwidacja barier w szkołach czy gminach.

Koleje Wielkopolskie na IV Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami.

W dniu 25.10.2018 r. Spółka Koleje Wielkopolskie jako jedyny przedstawiciel przewoźników kolejowych uczestniczyła w IV Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami. Kongres odbywał się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki. Obecność nasza wynika z faktu dużego zaangażowania Kolei Wielkopolskich w tematy związane z dostępnością infrastruktury kolejowej  dla Osób z Niepełnosprawnościami. Koleje Wielkopolskie są przewoźnikiem, który jest w 100 % dostosowany do przewozu Pasażerów z Niepełnosprawnościami i zachęcamy do podróżowania z nami. Pragniemy aby otoczenie, w którym poruszają się Osoby z Niepełnosprawnościami  było zawsze dostępne i przyjazne.

 

Z rozmów prowadzonych z Osobami z niepełnosprawnością wiemy, że planowane i realizowane przejazdy mieszkańców Wielkopolski będą miały tendencję wzrostową. Wychodząc naprzeciw potrzebom pasażerów, szczególnie Osób o ograniczonej możliwości poruszania się, zgłaszamy do zarządców stacji wnioski, uwagi, wskazówki, aby jak najwięcej stacji i przystanków umożliwiało pasażerom bezpieczne dostanie się na peron. Coraz więcej osób i podmiotów wychodzi naprzeciw grupie osób z ograniczeniami, dlatego wzrastają aspiracje i wymagania tej grupy w zakresie dostosowania, dostępności, uzyskania wykształcenia. Spółka  stara się im sprostać umożliwiając dojazd do szkół, na uczelnie, do pracy. Podejmujemy działania, które mogą w pewnym stopniu usprawnić podróżowanie (nowoczesny tabor, szybkość przejazdu, konkurencyjna cena, miła i fachowa obsługa). Pasażerowie o ograniczonej możliwości poruszania się wymagają niezawodności całego łańcucha transportowego. Jedno brakujące ogniwo, jak np. niedziałająca winda lub przejście między peronami, które można pokonać tylko po schodach mogą sprawić, że podróż stanie się niemożliwa. Bez maksymalnej współpracy wszystkich podmiotów kolejowych nie jesteśmy w stanie „wygrać pasażera”.

 

Zestawienie pojazdów nieprzystosowanych do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich:

W związku z wydzierżawieniem pojazdów spalinowych typu VT628 przez Spółkę Koleje Wielkopolskie i skierowaniem ich do obsługi wybranych połączeń na liniach Poznań – Wolsztyn i Poznań – Wągrowiec oraz w związku z tym, że od dnia 19 stycznia br. wznowiona zostanie obsługa wybranych połączeń przez skład wagonowy prowadzony lokomotywą parową informujemy, że następujące kursy będą obsługiwane składami, które nie są przystosowane do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dot. wózków elektrycznych jak i manualnych).

Styczeń 2019 – Wolsztyn – Poznań – Wągrowiec

Weekendy:

77749 WOLSZTYN 05:40 – POZNAŃ GŁ. 07:09 2x VT628;

77268  POZNAŃ GŁ. 08:05 – WOLSZTYN 09:34 2x VT628

77389/6  WOLSZTYN 9:49 – POZNAŃ GŁ. 11:16 2x VT628

77389/8 POZNAŃ GŁ. 11:30  – WĄGROWIEC 12:33 2x VT628

77364/5 WĄGROWIEC 13:40 – POZNAŃ GŁ. 14:52 2x VT628

77298 POZNAŃ GŁ. 19:52  – WOLSZTYN 21:19 2x VT628

Soboty – trakcja parowa:

77751 WOLSZTYN 06:28 POZNAŃ GŁ. 08:21 Ol49

77262 POZNAŃ GŁ. 10:23 WOLSZTYN 12:36 Ol49

77293 WOLSZTYN 14:02 POZNAŃ GŁ. 16:06 Ol49

77304 POZNAŃ GŁ. 17:06 WOLSZTYN 19:17 Ol49

Styczeń 2019 – Wolsztyn – Poznań – Wągrowiec
Dni robocze:

 77531/0 WOLSZTYN 05:39 – POZNAŃ GŁ. 07:09 2 VT628

77531/0  POZNAŃ GŁ. 07:12 – WĄGROWIEC 08:23 2 VT628

77356/7  WĄGROWIEC 09:53 – POZNAŃ GŁ. 11:05 2 VT628

77532/3 POZNAŃ GŁ. 12:03  – WĄGROWIEC 13:15 VT628

77364/5 WĄGROWIEC 13:40 – POZNAŃ GŁ. 14:52 VT628

77120/1 POZNAŃ GŁ. 15:56 – WĄGROWIEC 16:53 2 VT628

77568/9 WĄGROWIEC 17:58 – POZNAŃ GŁ. 19:09 2 VT628

77572 POZNAŃ GŁ. 21:27 – WOLSZTYN 22:53 2 VT628

Styczeń 2019 – Wolsztyn –Leszno – Wolsztyn – trakcja parowa

Dni robocze:

77494 WOLSZTYN 06:13 LESZNO 07:35 Ol49
 77299 LESZNO 08:15 WOLSZTYN 09:47 Ol49

77528 WOLSZTYN 11:33 LESZNO 12:55 Ol49

77307 LESZNO 13:26 WOLSZTYN 14:56 Ol49

*przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany obiegów pojazdów.

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.