Modernizacja linii kolejowej Poznań-Kutno – Rozkład jazdy

Modernizacja linii kolejowej Poznań-Kutno – Rozkład jazdy

3 września 2017r. –  korekta rozkładu jazdy pociągów – co nowego dla naszych Podróżnych na modernizowanej linii Poznań – Września – Konin – Kutno?

3 września 2017 r. wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów, co wiąże się nie tylko z niewielkimi zmianami godzin odjazdów i przyjazdów pociągów ale również z powrotem na tory pociągów, które w okresie wakacyjnym nie kursowały.

Okres wakacji był czasem wytężonej pracy i optymalizacji czasów przejazdów, aby zminimalizować uciążliwości prowadzonej na odcinku Września – Konin modernizacji. Jednocześnie przykładając dużą wagę do opinii naszych podróżnych, wspólnie z Organizatorem Przewozów – Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podjęte zostały decyzje o skróceniu czasu przejazdu Zastępczej Komunikacji Autobusowej z dotychczasowych 116 do 67 minut. Zmiana ta wpłynie na skrócenie czasu przejazdu z Konina do Poznania z 181 do 125 minut.

Ponadto przystanki Cienin oraz Cienin Kościelny zastąpione zostaną jednym, wspólnym przystankiem Cienin Zaborny Parcele, zlokalizowanym w ciągu drogi krajowej nr 92. Jednak co ważne, pasażerów podróżujących z Cienina  i Cienina Kościelnego na przystanek Cienin Zaborny Parcele dowozić będą busy.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie przystanku Konin Zachód, który zlokalizowany będzie w miejscu przystanków komunikacji miejskiej na ulicy Spółdzielców – Makowa (w stronę Poznania) oraz Rolna (w stronę Konina).  Zmiana ta była postulowana przez dużą część mieszkańców Konina.

Utrzymane zostaną również połączenia bezpośrednie w relacji Poznań – Konin – Poznań (przejazd autostradą A2) w liczbie 16 kursów/ dzień.

Ponadto, zmianie ulegną godziny odjazdów następujących pociągów: 

 • Pociąg nr 79301 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 3:13 (dotychczas 2:55) – 18 minut później,
 • Pociąg nr 79303 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 4:08 (dotychczas 3:50) – 18 minut później,
 • Pociąg nr 77003 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 4:24 (dotychczas 4:06) – 18 minut później,
 • Pociąg nr 17305 z Kłodawy do Poznania będzie wyjeżdżał o 3:42 (dotychczas 3:16) – 26 minut później,
 • Pociąg nr 77207 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 5:35 (dotychczas 5:07) –28 minut później,
 • Pociąg nr 79307 z Koła do Poznania będzie wyjeżdżał o 5:57 (dotychczas 5:11) – 46 minut później,
 • Pociąg nr 17311 z Kutna do Poznania będzie wyjeżdżał o 6:07 (dotychczas 5:44) – 23 minuty później,
 • Pociąg nr 79343 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 7:27 (dotychczas 7:09) – 18 minut później,
 • Pociąg nr 79313 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 8:30 (dotychczas 8:12) – 18 minut później,
 • Pociąg nr 77241 z Koła do Konina będzie wyjeżdżał o 8:50 (dotychczas 9:38) – 48 minut wcześniej,
 • Pociąg nr 79315 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 9:38 (dotychczas 9:17) – 21 minut później,
 • Pociąg nr 17319 z Kutna do Poznania będzie wyjeżdżał o 9:21 (dotychczas 9:10) – 11 minut później,
 • Pociąg nr 79337 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 12:24 (dotychczas 11:56) – 28 minut później,
 • Pociąg nr 77243 z Koła do Konina będzie wyjeżdżał o 12:54 (dotychczas 13:28) – 34 minuty wcześniej,
 • Pociąg nr 79223 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 13:23 (dotychczas 12:55) – 28 minut później,
 • Pociąg nr 79325 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 14:35 (dotychczas 14:07) – 28 minut później,
 • Pociąg nr 17327 z Kutna do Poznania będzie wyjeżdżał o 14:31 (dotychczas 13:46) – 45 minut później,
 • Pociąg nr 79331 z Konina do Poznania będzie wyjeżdżał o 16:39 (dotychczas 16:21) – 18 minut później,
 • Pociąg nr 79333 z Koła do Poznania będzie wyjeżdżał o 17:01 (dotychczas 16:17) – 44 minuty później,
 • Pociąg nr 17339 z Kutna do Poznania będzie wyjeżdżał o 18:10 (dotychczas 17:43) – 27 minut później,
 • Pociąg nr 17201 z Kłodawy do Konina będzie wyjeżdżał o 19:00 (dotychczas 18:19) – 41 minut później,
 • Pociąg nr 79388 z Poznania do Konina będzie wyjeżdżał o 21:36 – zgodnie z sugestiami przekazywanymi przez podróżnych kończących pracę w Poznaniu o godzinie 21.

 

Rozkład jazdy pociągów spółki Koleje Wielkopolskie na linii Poznań – Kutno – Poznań

 

Poznań – Konin – Kutno/Kutno – Konin – Poznań (plik PDF) ważny od dnia 3 września 2017

 

Zastępcza Komunikacja Autobusowa – ZKA.

Usługa autobusowego przewozu osób na trasie Konin – Poznań – Konin (przejazd bezpośredni autostradą) oraz Konin – Września – Konin w ramach zastępczej komunikacji autobusowej będzie realizowana w dni robocze i wolne od pracy. Autobusy zastępcze będą posiadały oznaczenia na tablicach elektronicznych oraz dodatkowe boczne tablice relacyjne ze wskazaniem kierunku jazdy.

 • Autobusy odjeżdżające z Poznania będą miały postój w zatoce przy Dworcu Letnim (ul. Dworcowa 1).
 • Autobusy odjeżdżające z Konina będą miały postój na placu przy stacji kolejowej Konin:

– plac będzie posiadał czasową organizacje ruchu  na okres prowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej, przewidującej wydzieloną strefę dla zatoki autobusowej;

– tymczasowe wiaty przystankowe na min. 100 osób w tym min. 50 miejsc siedzących;

– tymczasowe oświetlenie placu w strefie miejsca oczekiwania podróżnych.

 • Autobusy odjeżdżające z Wrześni będą miały postój na placu przy stacji kolejowej Września:

– tymczasowe wiaty przystankowe na min. 100 osób w tym min. 50 miejsc siedzących,

– tymczasowe oświetlenie placu w strefie miejsca oczekiwania podróżnych.

 

Przed skorzystaniem z Zastępczej Komunikacji Autobusowej zapoznaj się z Regulaminemem przewozu Zastępczą Komunikacją Autobusową na trasie Konin – Września – Poznań oraz Konin – Poznań – Konin

(Pobierz Regulamin przewozu Zastępczą Komunikacją Autobusową w formie broszury.)

 

Najważniejsze informacje dotyczące przewozu podróżnych na w/w odcinkach linii zawarte w powyższym Regulaminie to:

1. Pracownik obsługi w autobusie komunikacji zastępczej dokonujący sprzedaży biletu przyjmuje należności wyłącznie w formie gotówkowej (PLN).

2. Bilety na przejazd/przewóz należy nabywać od i do stacji kolejowej (na dotychczasowych zasadach).

3. Zastępcza Komunikacja Autobusowa nie obsługuje przystanku kolejowego Konin Zachód.

4. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości przewozu rowerów, ani zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników).

5. Na odcinku Poznań – Kutno obowiązywać będą zmienione rozkłady jazdy pociągów (Rozkłady jazdy dostępne są w zakładce Modernizacja linii kolejowej E-20 – rozkład jazdy).

6. Pasażerowie zobowiązani są wejść do pojazdu przednimi drzwiami oznaczonymi napisem „WEJŚCIE”, wysiadać natomiast mogą wszystkimi drzwiami w pojeździe za wyjątkiem pierwszych znajdujących się od strony kierowcy autobusu. Nie dotyczy osób niepełnosprawnych, wsiadających do pojazdu z wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim oraz innych uzasadnionych przypadków.

7. W przypadku posiadania dużego bagażu ręcznego, Podróżny powinien zgłosić się do kierowcy na przystanku początkowym z takim wyprzedzeniem, uwzględniającym czas na dokonanie niezbędnych czynności, np. wniesienie i zabezpieczenie bagażu w schowku pojazdu, aby umożliwić planowe (zgodne z rozkładem jazdy) uruchomienie pojazdu.

8. Podróżny może nabyć bilet na przejazd/przewóz przed rozpoczęciem przejazdu w jednym z dostępnych kanałów sprzedaży biletów: w kasach biletowych Przewoźnika oraz w wybranych kasach innych przewoźników, w Stacjonarnych Automatach Biletowych, przez Internet za pośrednictwem systemu IKW, przez telefon komórkowy za pośrednictwem systemu SkyCash.

 

Szczegółowy opis wszystkich przystanków zastępczej komunikacji autobusowej zamieszczamy poniżej:

 • opis przystanku AKZ Konin;
 • opis przystanku AKZ Konin Zachód
 • opis przystanku AKZ Kawnice;
 • opis przystanku AKZ Golina 1;
 • opis przystanku AKZ Golina 2;
 • opis przystanków AKZ Cienin Kościelny;   Cienin
   UWAGA! przystanki Cienin oraz Cienin Kościelny zastąpione zostaną jednym, wspólnym przystankiem Cienin Zaborny Parcele, zlokalizowanym w ciągu drogi krajowej nr 92. Jednak co ważne, pasażerów podróżujących z Cienina  i Cienina Kościelnego na przystanek Cienin Zaborny Parcele dowozić będą busy.  
 • opis przystanku AKZ Cienin Zaborny Parcele;
 • opis przystanku AKZ Słupca;
 • opis przystanku AKZ Strzałkowo 1;
 • opis przystanku AKZ Strzałkowo 2;
 • opis przystanku AKZ Wólka-Staw;
 • opis przystanku AKZ Otoczna
 • opis przystanku AKZ Gutowo Wielkie;
 • opis przystanku AKZ Września.

 

 

Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla zminimalizowania negatywnych skutków projektu przygotowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn.: „Modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty – odcinek Sochaczew – Swarzędz”.

Opracowany przez Zarządcę infrastruktury kolejowej (PKP PLK S.A.) projekt modernizacji linii kolejowej E-20 zostanie podzielony na kilka etapów. Prace obejmą przebudowę:

 • 365 km toru
 • 271 rozjazdów
 • 134 obiektów inżynierskich
 • 18 peronów
 • 653 km sieci trakcyjnej
 • urządzeń sterowania ruchem

W związku z powyższym PKP PLK S.A. poinformowała o konieczności całkowitego wyłączenia z ruchu pociągów niektórych odcinków linii.

 • Podstolice – Konin w terminie czerwiec 2017 r. lipiec 2018 r.
 • Kutno – Konin w terminie lipiec 2018 r. – sierpień 2018 r.
 • Zamków – Konin w terminie sierpień 2018 r. – czerwiec 2019 r.

Ponadto na wybranych odcinkach linii kolejowej E-20 prowadzony będzie ruch pociągów wyłącznie po jednym torze.

Samorząd województwa od chwili pozyskania informacji o decyzjach PKP PLK S.A. podjął działania dla przygotowania koncepcji zminimalizowania niedogodności komunikacyjnych dla mieszkańców korzystających z pociągów Spółki Koleje Wielkopolskie. Odbyło się kilkanaście spotkań konsultacyjnych, na których na wniosek Organizatora Przewozów (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) i Przewoźnika (Koleje Wielkopolskie) dokonano częściowych zmian założeń projektu dla zminimalizowania niedogodności w podróżowaniu. W konsultacjach brali udział również przedstawiciele zainteresowanych samorządów lokalnych.

Dokonano inwentaryzacji i wizji lokalnej poszczególnych przystanków i stacji kolejowych, a także omawiano i uzgadniano zasady realizacji przewozów.

Uwzględniając fakt sporej dolegliwości społecznej proponowanego przez PKP PLK S.A. projektu modernizacji – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przygotowaniu i wdrożeniu autobusowej komunikacji zastępczej.

Utrudnienia w podróżowaniu na odcinku Września – Konin dotyczą grupy 7284 osób, które średniodobowo przemieszczają się pociągami Kolei Wielkopolskich.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Koleje Wielkopolskie opracowały „Studium przebiegu trasy autobusowej komunikacji zastępczej”. Przewiduje ono m.in. wskazanie lokalizacji tymczasowych postojów autobusów komunikacji zastępczej z podziałem na:

 • Stacje i przystanki kolejowe.
 • Przystanki autobusowe w ciągu drogi krajowej 92.
 • Place manewrowe w miejscowościach.
 • Rezygnację z obsługi przystanku kolejowego Konin Zachód.

Przygotowano kilka koncepcji połączeń autobusowych:

 • Autobus za pociąg na odcinku wyłączonym z ruchu pociągów zatrzymujący się na wszystkich stacjach i przystankach przy wykorzystaniu drogi krajowej 92 i dróg gminnych. Prognozowany czas przejazdu na krytycznym odcinku (Konin – Września), to ok 88 – 99 min co w konsekwencji wydłuży czas przejazdu na odcinku Poznań – Konin z obecnych 88 min do około 164 min. W ramach tego czasu uwzględniono 15 minut na zmianę środka transportu w punktach przesiadkowych.
 • Uruchomienie bezpośrednich wahadłowych połączeń autobusowych na odcinku Konin – Poznań przy korzystaniu z autostrady A2 – zakładany czas podróży około 100 min, rozważane jest także podobne połączenie na odcinku Słupca – Poznań (czas przejazdu około 80 min).

Koleje Wielkopolskie przygotowały:

 • projekt rozkładu jazdy pociągów na jednotorowym odcinku Swarzędz – Września, gdzie z dotychczasowych 23 par pociągów uruchamianych dobowo pozostanie 17 par,
 • Studium przebiegu trasy Zastępczej Komunikacji Autobusowej, które przewiduje około 90 kursów autobusów za pociąg.
 • koncepcję koordynacji ruchu pociągów z połączeniami autobusowymi oraz zapewnienia możliwości nabywania biletów na stacjach, przystankach kolejowych oraz w autobusach.

Założenia projektowe organizacji zastępczej komunikacji autobusowej przewidują akceptację biletów kolejowych dla podróżnych korzystających z autobusów.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, jako Organizator przewozów i właściciel Spółki Koleje Wielkopolskie, uwzględniając projekt modernizacji linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty – odcinek Sochaczew – Swarzędz nie przewiduje zmniejszenia zatrudnienia w Spółce Koleje Wielkopolskie.

Pomimo niedogodności, jakie napotkają mieszkańcy Wielkopolski podróżując na tym odcinku pociągami Spółki Koleje Wielkopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa  Wielkopolskiego zapewni dostępność komunikacji zbiorowej dla społeczności lokalnej przez cały okres robót na newralgicznym odcinku linii kolejowej.

 

Remont trasy kolejowej Poznań – Warszawa (E-20) na odcinku Swarzędz – Sochaczew rozpocznie się 12 czerwca 2017 r.

Pierwszy etap prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. potrwa do lipca 2018 roku i zakłada wyłączenie ruchu kolejowego na trasie Września – Konin.
(Pociągi dalekobieżne będą kursować przez Gniezno i Inowrocław, a następnie dalej przez Barłogi do Kutna).

W celu zminimalizowania niedogodności komunikacyjnych dla podróżujących, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Koleje Wielkopolskie podejmą się organizacji transportu zastępczego. Usługa autobusowego przewozu osób na trasie Konin – Września – Konin oraz Konin – Poznań – Konin w ramach kolejowej komunikacji zastępczej będzie realizowana w dni robocze i wolne od pracy. Autobusy zastępcze będą posiadały oznaczenia na tablicach elektronicznych oraz dodatkowe boczne tablice relacyjne ze wskazaniem kierunku jazdy.

 

Autobusy odjeżdżające z Poznania będą miały postój w zatoce przy Dworcu Letnim (ul. Dworcowa 1).

Autobusy odjeżdżające z Konina będą miały postój na plac  przy stacji kolejowej Konin:

•    plac będzie  posiadał czasową organizacji ruchu  na okres prowadzenia zastępczej komunikacji; autobusowej, przewidującej wydzieloną strefę dla zatoki autobusowej;
•    tymczasowe wiaty przystankowe na min. 100 osób w tym min. 50 miejsc siedzących;
•    tymczasowe oświetlenie placu w strefie miejsca oczekiwania podróżnych.

Autobusy odjeżdżające z Wrześni będą miały postój na plac przy stacji kolejowej Września:

•    tymczasowe wiaty przystankowe na min. 100 osób w tym min. 50 miejsc siedzących;
•    tymczasowe oświetlenie placu w strefie miejsca oczekiwania podróżnych.

 

 

 

Sprawdź aktualności dotyczące modernizacji trasy >>

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.